De Wolden wacht crisis niet af en wil bezuinigen op sociaal domein

Mogelijk krijgen mensen minder schoonmaakhulp in De Wolden (Rechten: Pixabay)
Mogelijk krijgen mensen minder schoonmaakhulp in De Wolden
De gemeente De Wolden wil de komende jaren jaarlijks ruim een miljoen euro bezuinigen op het sociaal domein. Er wordt onder andere minder geld uitgegeven aan jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Gemiddeld wordt er in de periode 2020-2024 jaarlijks 1,2 miljoen euro bezuinigd, als het aan het college ligt. Er kan bijvoorbeeld ruim een half miljoen per jaar bespaard worden door minder minuten thuishulp (huishouden, wasverzorging) aan te bieden.
Het college wil ook minder geld uitgeven aan mensen rond het bijstandsniveau die vanwege een beperking extra kosten hebben, voor bijvoorbeeld bezorging van kant-en-klaar maaltijden. Ook wordt gekeken of mensen die met een lichte indicatie gebruik maken van dagbesteding gebruik kunnen gaan maken van algemene inloopvoorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld door een nieuwe dagontmoeting voor senioren op te zetten.
De voorstellen moeten nog door de gemeenteraad. Als die instemt met de ingeslagen koers, worden ook adviesraden verder betrokken bij de uitvoering. Tijdens de behandeling van de begroting dit najaar wordt er definitief een besluit genomen.

Tekorten

Het sociaal domein is bij veel gemeenten een zware kostenpost. Het tekort van De Wolden van ruim negen ton over 2019 werd met name veroorzaakt door uitgaven in het sociaal domein.
Ook over 2020 verwacht de gemeente een tekort door uitgaven aan het sociaal domein. De jaren daaropvolgend worden ook problemen verwacht. "We hebben reserves, dus we kunnen het ons gelukkig permitteren", zegt wethouder financiën Jan van 't Zand over het tekort van afgelopen jaar. "Maar dit kun je niet blijven volhouden. Je zult ergens toch een keer moeten zorgen dat de tekorten niet verder oplopen."
Daarbij komt nog eens dat het onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis gaan kosten. Toch wil het college niet wachten.

Kwetsbare inwoners

"We realiseren ons terdege dat in deze crisistijd onze meest kwetsbare inwoners het (extra) zwaar hebben. De voorstellen om maatregelen te nemen raken (op termijn) ook die inwoners", meldt het college, dat het vervelend vindt om juist bezuinigingen aan te kondigen tijdens de coronacrisis.
"Om ook op termijn een juiste balans te houden tussen een goede dienstverlening en een financieel gezond sociaal domein, acht het college het opschuiven van het aanbieden van maatregelen, niet verantwoord."

Jeugd

Volgens wethouder Hilda Mulder, die over het sociaal domein gaat, wordt er zoveel mogelijk aan gedaan om te voorkomen dat kwetsbare jongeren iets merken van de bezuinigingen. "Wij willen niet dat ze minder uur begeleiding krijgen of minder faciliteiten aanbieden", zegt ze.
"Wel zetten we in op vroegtijdig signaleren van problemen, zo willen we minder doorverwijzen naar externe partijen waar de zorg wordt opgeschaald. Door er vroeg bij te zijn worden verdere problemen voorkomen."
Toch kunnen ook jongeren de bezuinigingen gaan merken. Zo denkt het college erover om minder huiswerkbegeleiding te betalen. De kosten van huiswerkbegeleiding komen dan weer bij scholen en ouders te liggen. Het aantal gebruikers zal daardoor waarschijnlijk afnemen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl