Borger-Odoorn trekt 142.000 euro uit voor het verjagen en verplaatsen van roeken in Nieuw-Buinen

Roeken
Roeken veroorzaken overlast in Nieuw-Buinen © ANP / Sijmen Hendriks
De roeken in Nieuw-Buinen krijgen het moeilijk. De gemeente Borger-Odoorn gaat ze verjagen en verplaatsen, en trekt in totaal ruim 142.000 euro uit om de overlast van de vogels aan te pakken. De gemeente begint hiervoor een pilot die tot 2026 loopt om te kijken of de gekozen aanpak helpt.
Als het inderdaad helpt, wordt de methode ook op andere plekken ingezet. Welke plekken dat zijn, is nog niet bekend.
De gemeente neemt een gespecialiseerd bureau in de arm - Witteveen Groenprojecten uit Dronrijp - die met de roeken aan de slag gaat. Eerst worden in november en december de nesten verplaatst naar een bosje bij de N374 in de buurt. De bedoeling is dat de roeken hun nesten gaan 'volgen' en daar weer gaan broeden. Mochten ze op hun oude plek terugkomen, dan wordt er stroboscooplicht ingezet. Dat licht moet vogels weren om daar een nieuw nest te gaan bouwen.
De verhuisaanpak mag alleen gebruikt worden buiten het broedseizoen. Omdat het om een beschermde diersoort gaat, heeft de gemeente een ontheffing bij de provincie aangevraagd om de vogels te mogen verjagen. Deze ontheffing is in februari door de provincie aan de gemeente verleend.

Oorverdovend lawaai

Volgens buurtbewoners maakt de roekenkolonie een 'oorverdovend lawaai' rondom de Kerklaan en de Prins Bernhardlaan. Zij zeggen al ruim vier jaar lang overlast te hebben. Het projectbureau constateert dat het woongenot van de bewoners onder de roekenoverlast lijdt. De beesten hinderen met hun kabaal de nachtrust van omwonenden en veroorzaken stankoverlast en rommel door takken en uitwerpselen. Met een petitie stapten de buurtbewoners vorig jaar naar de gemeente.
Uit de analyse van Witteveen Groenprojecten blijkt dat de grootste roekenkolonie in Tweede Exloërmond zit. Daar zitten maar liefst 155 nesten. Maar omdat deze hoog in een bosje zitten, ervaren omwonenden weinig tot geen overlast. In Nieuw-Buinen zaten in 2020 veertig nesten, nu zijn dat er 53.
Roeken mogen niet preventief afgeschoten worden
Roeken mogen niet preventief afgeschoten worden. Een provinciale ontheffing hiertoe is recent ingetrokken. Dat heeft te maken met een gerechtelijke uitspraak over een beheerplan in Noord-Holland. Daaruit blijkt dat er per deelgebied in Nederland een betere onderbouwing moet komen over wanneer roeken afgeschoten mogen worden.
Belangrijk is daarbij een goede uitleg van de concrete dreiging van schade door de vogels. Dan gaat het niet per se om overlast voor de buurt, maar om schade aan akkers, zoals percelen ingezaaid mais. Eind maart werd een ontheffing verleend voor 'het verjagend ondersteunend afschot' elk jaar in de periode half april tot half juli, maar die ontheffing is nu dus voor de komende jaren ingetrokken.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.