Bezwaarcommissie: 'Bewoning 't Ruige Veld is illegaal'

De bewoning van 't Ruige Veld in Rolde is illegaal. Daarmee geeft de bezwaarcommissie de gemeente Aa en Hunze gelijk. In de procedure tussen Stichting Altijd Zorg en de gemeente volgt de bezwaarcommissie de gemeente in haar uitleg over het bestemmingsplan.

Tussen Stichting Altijd Zorg en de gemeente liep een bezwaarprocedure over de dwangsom die de gemeente heeft opgelegd in verband met de bewoning op 't Ruige Veld. De commissie, die het bezwaar heeft behandeld, volgt de gemeente in haar uitleg over het bestemmingsplan: verblijven op locatie het 't Ruige Veld is alléén toegestaan als dit noodzakelijk is voor de behandeling van de cliënt. Volgens de commissie is daarmee alleen verblijf in het kader van beschermd wonen toegestaan.

Vrijwel alle bewoners van 't Ruige Veld krijgen ambulante begeleiding. Volgens de gemeente woont daar nu slechts één iemand voor wie de zorgbehoefte zo zwaar is, dat diegene daar binnen het bestemmingsplan terecht verblijft.

De commissie maakt ook korte metten met een aantal andere punten die Stichting Altijd Zorg inbracht. Zo stelt ze dat bewoning door het personeel ook niet is toegestaan en dat een oude anti-kraakvergunning nu niet meer relevant is.

Zorgindicaties gebruiken voor beoordeling

Volgens de bezwaarcommissie is de dwangsom die de gemeente heeft opgelegd rechtmatig. Ze adviseert de gemeente wel om meer duidelijkheid te geven over de manier waarop Altijd Zorg aan de regels kan voldoen om zo betaling van de dwangsom te voorkomen.

De zorgindicaties die zijn afgegeven aan de cliënten van de zorginstelling kunnen worden gebruikt bij de beoordeling of tijdelijk verblijf in het kader van zorg noodzakelijk is. Dit was een van de grootste geschilpunten tussen de partijen.

Burgemeester Hiemstra: "De commissie geeft ons en Stichting Altijd Zorg nu de gevraagde helderheid, hopelijk komt daarmee een eind aan het eindeloze juridische gesteggel. We willen toe naar een veilige situatie, goede kwaliteit van zorg en gebruik binnen het bestemmingsplan. Dit advies gaat ons daarbij helpen."

De gemeente komt binnenkort met een nieuw besluit over de dwangsom op illegale bewoning, de adviezen van de commissie neemt ze hierin mee.

Lees ook:

Deel dit artikel: