Vijf miljoen euro positief, toch geen rooskleurige toekomst voor Tynaarlo

Met ruim vijf miljoen euro in de plus heeft de gemeente Tynaarlo het jaar 2019 afgesloten. Dat blijkt uit de jaarrekening die het College van Burgemeester en Wethouders heeft gepresenteerd.

Toch is het resultaat minder rooskleurig dan het doet vermoeden, waarschuwt wethouder Hans de Graaf. Een tekort van drie miljoen euro vanwege de stijgende kosten voor zorg en ondersteuning werd gedicht uit de reserve. "We hebben dus geld toegevoegd van onze spaarrekening. In de jaarrekening worden vervolgens de inkomsten verwerkt van de verkoop van gronden; in 2019 goed voor 3,6 miljoen euro. Maar zonder het geld uit onze reserve was het resultaat zo'n twee miljoen euro geweest. Nog steeds positief, maar de realiteit achter die cijfers is anders."

De wethouder legt uit dat er in Tynaarlo relatief veel inkomsten komen uit grondexploitaties. "Het is goed om te zien dat mensen ook in 2019 weer graag in onze gemeente wilden komen wonen. Maar we moeten ons wel beseffen dat deze inkomsten eindig zijn, want wijken als Ter Borch en Grote Veen zijn bijna klaar. De tekorten in het sociaal domein hebben een structureel karakter. De overschrijdingen in de zorg kunnen we ons niet blijven veroorloven."

Langdurige tekorten

De tekorten in het sociale domein, waaronder onder andere Jeugdzorg en WMO vallen, kan de gemeente zich op lange termijn dus niet veroorloven. De gemeenteraad zal binnenkort bespreken hoe de zorg en ondersteuning aan inwoners de komende vier jaar wordt georganiseerd. Vorig jaar is een maatregelenpakket tot stand gebracht om ervoor te zorgen dat de uitgaven in de zorg en ondersteuning wordt teruggedrongen.

Volgens De Graaf gaat de gemeente een 'uitdagende periode' tegemoet. "We zijn financieel gezond. Om dat ook op de lange termijn zo te houden moeten we een aantal moeilijke keuzes te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we daar samen met de gemeenteraad en inwoners op een goede manier in zullen slagen."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Tynaarlo sociaal domein financien
Deel dit artikel: