Oud-Statenlid Sonja Kort moet ruim 26.000 euro aan vergoedingen terugbetalen

Sonja Kort, Statenlid PVV
Sonja Kort, oud-Statenlid STIP en PVV © Provincie Drenthe
Sonja Kort van de politieke partij STIP in Provinciale Staten (PS) moet de complete fractievergoeding over 2022 terugbetalen. STIP heeft niet goed uitgelegd waar ze het geld voor heeft gebruikt en dus kan de provincie niet controleren of het geld rechtmatig is uitgegeven.
Officieel wordt de fractievergoeding voor STIP over het jaar 2022 op 0 euro gezet en het hele jaarbedrag teruggevorderd. Een voorstel daarvoor staat als 'hamerstuk 'op de agenda van PS voor 8 november.

Ruim 26.000 euro

Sonja Kort maakte deel uit van de PVV-fractie in PS, maar splitste zich in november 2021 af en ging verder als eenvrouwsfractie STIP. Kort kreeg na afsplitsing van de PVV als nieuwe fractie een eigen fractievergoeding en nam daarvoor een deel van de fractievergoeding van de PVV mee: 23.598,56 euro voor 2022. Ook kreeg ze een deel van de reserves van de PVV-fractie in PS: 2.915,67 euro. Allemaal geheel volgens de spelregels van Provinciale Staten.
Alle fracties in Provinciale Staten moeten jaarlijks verantwoording afleggen over hoe en waarvoor ze hun fractievergoeding hebben gebruikt. Dat moet via een speciaal soort verslag.

Wat heeft Kort met het geld gedaan?

"Er is naast herhaalde verzoeken, contact geweest met mevrouw Kort over de financiële verantwoording over de in 2022 gedane uitgaven door de fractie. Dit heeft geleid tot het indienen van een financiële fractieverantwoording 2022, maar deze bleek niet volledig te zijn", zo is te lezen in het Statenvoorstel.
"De provincie constateert nu dat mevrouw Kort ruim voldoende gelegenheid heeft gekregen om een afdoende verantwoording aan te leveren, maar dat zij dit niet heeft gedaan. Hierdoor is de provincie niet in staat om de rechtmatigheid van de bestedingen ten laste van de fractievergoeding aan de fractie STIP vast te stellen."
De fractievergoeding werkt als een soort voorschot. Doordat Provinciale Staten de vergoeding voor 2022 op 0 willen zetten, betekent dat een terugvordening van de 23.598,56 en de 2.915,67 euro.
Sonja Kort is niet bereikbaar voor commentaar. Hoe ze de fractievergoeding heeft gebruikt en of daar onrechtmatig gebruik bij zit, is op dit moment bij RTV Drenthe niet bekend.
Statenzaal provinciehuis
De Statenzaal in het provinciehuis in Assen © RTV Drenthe / Fred van Os

Wat was STIP?

Sonja Korts eenvrouwsfractie STIP stond voor Samen Transparante Informele Politiek. Tegelijk met het opstappen bij de PVV in PS stapte ze op als raadslid voor de PVV in Emmen en ging ook daar verder als STIP.
Een van de redenen voor de breuk met de PVV was volgens haar de wijze waarop zij, haar man Edwin Rixtum en Tom Kuilder in oktober 2021 te horen kregen dat zij werden uitgesloten van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De drie vormden destijds samen de PVV-fractie in de Emmer gemeenteraad.
STIP haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar geen zetel. Aan de provinciale verkiezingen van dit jaar deed de partij niet mee. Al ruim voor de verkiezingen was Kort regelmatig afwezig bij Statenvergaderingen.

Al eerder gedoe over fractievergoeding

Ook in de Emmer PVV-fractie was in 2020 gedoe over de fractievergoeding en was de partij regelmatig afwezig bij raadsvergaderingen. Sonja Kort en haar man Edwin Rixtum maakten toen deel uit van de PVV-fractie. Over zowel 2018 als 2019 vond de gemeente dat de verantwoording over de besteding van de fractievergoeding zwaar tekortschoot. De gemeente dreigde met terugvordening en incasso's, maar uiteindelijk werd de fractievergoeding teruggegeven.

Hamerstuk

Het presidium van PS (alle fractievoorzitters, de vicevoorzitter van PS en de voorzitter van PS) besloot om de kwestie over de fractievergoeding van STIP meteen als 'hamerstuk' op de agenda van PS te zetten, zonder het eerst in de commissie te bespreken. Daardoor kun je ervan uitgaan dat een meerderheid van PS voor terugvordering van de STIP-fractievergoeding stemt.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.