Gemeente hervat handhaving tegen illegale bewoning Camping Anloo

Door corona lag het even stil, maar de gemeente Aa en Hunze pakt het handhavingstraject weer op tegen illegale bewoning op de failliete Camping Anloo. Komende maand krijgt een laatste groep bewoners opnieuw een brief van de gemeente dat ze over bepaalde tijd echt moeten verhuizen. Doen ze dat niet, dan volgt er een dwangsom van 30.000 euro.

De handhaving lag de laatste weken stil door de coronacrisis. Ook hadden bewoners twee maand geleden in een petitie geëist de handhaving op te schorten tot eind september, vanwege corona. "We willen juist nu in deze coronatijd rust en bescherming, mensen moeten op veilige afstand van elkaar blijven en de oproep is dat iedereen vooral thuis moet blijven. Dan kunnen wij ons huisje niet uitgezet worden of verplicht worden bij familie in te trekken", was de reactie toen van de initiatiefnemers.

Woningstichtingen en verhuizers gewoon actief

De gemeente ging niet zover dat ze tot eind september niet meer zou optreden tegen de illegale bewoning. Wel is toegezegd rekening te houden met de coronacrisis. De afgelopen tijd heeft de gemeente gebruikt om nader onderzoek te doen. Ze wilde zeker weten of bewoners bij woningstichtingen terecht konden of bij verhuisbedrijven, ondanks corona. "Nu duidelijk is dat woningstichtingen goed bereikbaar zijn en verhuizers doorwerken, pakken we de handhaving weer op", zegt de gemeente.

Vijftien chalets nog

Het gaat volgens een gemeentelijk woordvoerder nog om zo'n vijftien chalets, waar sprake zou zijn van permanente bewoning. In maart werd een groep van 32 bewoners nog per brief de wacht aangezegd. Ze moesten eerst voor 23 maart vertrekken, onder dreiging van een dwangsom die kan oplopen tot 30.000 euro.

Een groot deel van de bewoners heeft bezwaar gemaakt tegen de bestuursdwangaanschrijving. Maar doordat de coronacrisis er ineens tussendoor kwam, werd dat traject opgeschort. Komende maand volgt er opnieuw een brief. Hoeveel tijd iedereen krijgt om te vertrekken, dat verschilt per geval, zo zegt woordvoerder Adwin Peeks van de gemeente. "We houden rekening met de persoonlijke situatie van de bewoners. Stel dat iemand al een huis heeft, maar daar niet eerder in kan dan in januari, dan wordt dat meegenomen in de handhavingstermijn."

Begeleiding kwetsbare bewoners

Verder begeleidt de gemeente kwetsbare bewoners bij het vinden een oplossing. Een deel van die groep is inmiddels vertrokken, mede doordat de elektriciteit werd afgesloten om veiligheidsredenen, en er waren problemen met water en riolering. Maar niet iedereen laat zich helpen. Zo zijn er een paar bewoners die beslist niet wegwillen van Camping Anloo.

Als sinds 2013 wil de gemeente een einde maken aan permanente bewoning op het recreatiepark. "Het park is ongeschikt voor permanente bewoning. Het mag daar ook niet, en dat weten bewoners ook al jaren. Door nu de handhaving weer op te pakken, creeëren we op termijn ruimte voor een gezonde recreatieve toekomst", zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Failliet

Camping Anloo ging begin dit jaar failliet. Er zat toen nog een grote groep vaste bewoners. Daar zijn er nog weinig van over. Komende donderdag wordt 2 hectare van het terrein van Recreatiepark Anloo geveild. Opdrachtgever is een advocatenkantoor uit Leeuwarden, dat sinds 2018 hypotheekhouder is van de grond. De campingeigenaar had al langere tijd rekeningen openstaan bij het kantoor. In ruil voor de vordering, kreeg het advocatenkantoor toen het eerste hypotheekrecht op de grond. Nu de camping failliet is, willen ze de grond te gelde maken.

Er volgt ook nog een veiling van het restaurantcomplex Woodz, dat voorop het recreatiepark zit. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk.

Lees ook:

Deel dit artikel: