Infrastructuur Nieuwveense Landen op de schop

De Meppeler wijk Nieuwsveense Landen krijgt een eigen ontsluitingsroute. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten om de ontsluitingsstructuur voor Nieuwveense Landen aan te leggen, en de omliggende wegen door middel van 'toekomstbestendige verkeersmaatregelen' hierop aan te passen.

Het besluit moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het besluit gaat over de verder uitgewerkte plannen voor de aanleg van de minimaal benodigde wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen en behelst onder andere de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel bij de rotonde bij de watertoren. Om deze werkzaamheden bij de watertoren te kunnen uitvoeren worden eerst de oostelijke en westelijke rondwegen aangelegd zodat er een omleidingsroute ontstaat voor het verkeer op de provinciale weg (N375).

Ook goede aansluiting voor andere gebieden

Ook de bestaande kruising van de Steenwijkerstraatweg (N371) op de N375 moet worden aangepast. Deze T-splitsing wordt vervangen door een rotonde ter plaatse van de toekomstige noordelijke stadsentree in het verlengde van de Galgenkampsweg, zodat ook transformatiegebied Noordpoort en de Watertorenbuurt een goede aansluiting op de provinciale weg krijgen.

Wethouder Roelof Pieter Koning erg te spreken over de geplande werkzaamheden: "Met dit totaalpakket aan infrastructurele maatregelen verbeteren we de doorstroming en dus de bereikbaarheid voor zowel fietsers als het autoverkeer. Met de komst van de fietstunnel komt er ook een einde aan de fietsoversteken bij de rotonde watertoren, die door sommigen als onduidelijk en onveilig worden ervaren."

Provincie betaalt mee

De provincie Drenthe investeert, als wegbeheerder van de N375, in toekomstbestendige verkeersoplossingen. De provincie heeft eerder aangegeven de fietstunnel en reconstructie van de rotonde watertoren volledig voor haar rekening te nemen. Daarbovenop draagt ze nu samen met de gemeente de kosten voor de aanleg van een extra rotonde op de N375. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gemeente de minimaal benodigde wijkontsluiting van Nieuwveense Landen aanlegt. De totale provinciale bijdrage komt hiermee op ongeveer 6 miljoen euro.

Door de aanleg van toekomstbestendige infrastructuur zal de doorstroming op de N375 en de bereikbaarheid van Meppel Noord verbeteren. Een positieve ontwikkeling is dat hierdoor de lang gewenste fietstunnel bij de rotonde watertoren mogelijk wordt gemaakt. Zo ontstaat er een rechtstreekse en veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Nijeveen, Nieuwveense Landen en de binnenstad van Meppel.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
wegen Meppel Nieuwveense Landen
Deel dit artikel: