Coevorden houdt 1,5 miljoen euro over in 2019

De gemeente Coevorden heeft het jaar 2019 afgesloten met 1,5 miljoen euro in de plus. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat deze week door het college van b en w is vastgesteld. De grootste tegenvallers zitten in de wmo, jeugdzorg en vanuit het afvalbeleid. Meevallers zijn er onder meer op het gebied van uitkeringen. Daarnaast heeft de gemeente flink ingelopen op de achterstand in het wegenonderhoud en is de tunnel bij het station gerealiseerd.

Sinds 2018 is de financiële situatie van de gemeente weer op peil, na vier jaar lang bezuinigen. Vorig jaar is er onder meer fors geïnvesteerd in het achterstallig onderhoud van wegen. Daar gaf het gemeentebestuur bijna 2,7 miljoen euro aan uit.

Wegen verbeterd

Onder meer zijn de asfaltwegen bij de industrieterrein verbeterd en er zijn snelheidsremmende maatregelen in Achterste Erm genomen. En ook zijn de bermen langs de Verlengde Hoogeveense Vaart hersteld en verbeterd. De gemeente wil de wegen weer op het niveau brengen, zoals die in 2010 waren.

Vorig jaar had de gemeente meer eenmalige meevallers, dan tegenvallers. Een grote meevaller komt door de uitkeringen. Dat betreft een bedrag van ruim 900.000 euro. Zo is het aantal mensen met een uitkering gedaald tot 700. De kosten voor de uitkeringen waren 580.000 euro lager en de inkomsten hoger. Dit door onder meer geld uit terugvorderingen en hogere inkomsten vanuit het Rijk.

Tekort jeugdzorg

De gemeente Coevorden heeft net als veel andere gemeenten een tekort op de jeugdzorg. Dit tekort is over 2019 ruim 208.000 euro. Om de kosten beter in kaart te krijgen en de tekorten terug te dringen heeft Coevorden, net als de andere gemeenten in de provincie, geïnvesteerd in preventieve maatregelen.

Lees ook:

Vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) is er een tekort van 566.000 euro. Dit is veroorzaakt door hogere kosten in de schoonmaak- en huishoudelijke hulp. Ook waren er hogere kosten en minder inkomsten dan begroot, als het gaat om het rest- en PMD afval (plastic, metaal en drinkkartons). Dat is een bedrag van 394.000 euro. Sinds 1 april vorig jaar is er een extra PMD-container ingevoerd en worden restafval en PMD vaker opgehaald. Daarnaast zijn er minder inkomsten omdat het percentage afgekeurd PMD hoog is, door vervuiling.

Lees ook:

Al met al is het college tevreden over de jaarrekening. "Daar mogen we in deze, voor veel gemeenten, financieel lastige tijden best wel trots op zijn", schrijft het college.

Meer over dit onderwerp:
gemeente Coevorden Coevorden jaarverslag
Deel dit artikel: