Minder thuishulp levert Hoogeveen twee miljoen euro op

Hoogeveen perkt de huishoudelijke hulp in tot gemiddeld 125 minuten per week. Maar de Adviesraad Sociaal Domein is kritisch. Ze vindt dat onvoldoende duidelijk is hoeveel tijd er gemiddeld overblijft per handeling.

De verandering van de regeling komt voort uit een bezuinigingsslag die de gemeente wil maken, omdat ze een nieuw miljoenentekort op de begroting wil voorkomen. Met de inperking van de vergoeding op thuishulp hoopt Hoogeveen dit jaar nog 250.000 euro te besparen. Daarna moet dat oplopen tot twee miljoen euro per jaar.

Nieuwe indicering

In Hoogeveen krijgen op dit moment ongeveer tweeduizend mensen professionele huishoudelijke hulp. Na het ingaan van de nieuwe regeling kunnen zij allemaal bezoek van een WMO-consulent verwachten, die een nieuwe indicatie voor die zorg gaat maken. Het aantal minuten hulp kan daarbij hoger of lager worden dan het gemiddelde van 125 minuten.

Tot nu toe houdt Hoogeveen vast aan een minutenvergoeding die voortkomt uit een landelijk normenkader uit 2006. Bij de nieuwe bepaling hoeveel minuten thuishulp noodzakelijk is, gebruikt de gemeente tijdsnormen die adviesbureau HHM berekende voor Utrecht, Amsterdam, Hoorn, de regio Twente en een 'anonieme grote stad'.

Wc één keer per week

De Adviesraad Sociaal Domein geeft onder voorwaarden een positief advies en plaatst kritische kanttekeningen. Zo vindt de raad dat oncontroleerbaar is hoeveel minuten nu voor welke handeling geldt, ook al wijken die in persoonlijke situaties dan van elkaar af. Ook wordt geen verschil gemaakt in licht of zwaar werk. Verder is het volgens de adviesraad discutabel dat wordt uitgegaan van het gemiddeld één keer per week schoonmaken van de wc.

Werkelijkheid van nu

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen zijn de normen bij honderd huishoudens getoetst door HHM. Daarmee zou de benodigde hoeveelheid minuten voldoende zijn vast gesteld. Dat de benodigde tijd nu minder is dan eerst, zou te maken hebben met 'de werkelijkheid van nu'.

Bij kwetsbare mensen met een grotere hulpvraag wil de gemeente Hoogeveen een aantal proefprojecten uitvoeren om te kijken of de normtijden haalbaar zijn. Cliënten kunnen hulp krijgen bij de herindicatie-gesprekken. De kilometervergoeding voor de zorgverleners gaat omlaag van tweeduizend naar 1.500 kilometer per jaar.

Komende week bespreekt de gemeenteraad van Hoogeveen de nieuwe normen.

Lees ook:

Deel dit artikel: