Raad Emmen vraagt ruim anderhalf miljoen extra voor wegen en schuldhulp

Gemeenterraad Emmen
De gemeenteraad van Emmen behandelt de begroting van 2024 © RTV Drenthe / Rien Kort
De gemeente Emmen doet het de afgelopen jaren financieel weer goed. Elk jaar laat het huishoudboekje een grotere plus zien, al blijft waakzaamheid geboden volgens het college. Toch vindt de raad, en dan met name de coalitiepartijen Wakker Emmen en PvdA, dat de portemonnee hier en daar extra getrokken mag worden.
Tijdens de begrotingsvergadering dienden zij samen met andere partijen een aantal amendementen in. Voor wegen, schuldhulp en een dorpen- en wijkenfonds wordt ruim 1,6 miljoen euro extra uitgetrokken.

Knelpuntenpotje

Van dat bedrag gaat het leeuwendeel (één miljoen euro) naar een knelpuntenpotje voor wegen (amendement van Wakker Emmen, PvdA en VVD), want het college kaartte de bedenkelijke kwaliteit hiervan twee jaar geleden al aan. Een inspectie in 2020 leverde ook al een verontrustend beeld op. Zo lopen veel wegen die in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd tegen het einde van hun levensduur aan.
Tussen 2014 en 2018 werd hier 12 miljoen euro voor uitgetrokken. Vanwege bezuinigingen ging er daarna een streep door deze uitgaven, maar vorig jaar bleek er weer ruimte te zijn voor het broodnodige en achterstallige onderhoud: in één klap besloot de gemeente de komende vier jaar 40 miljoen euro te pompen in de wegen.

Grilliger

Ondanks die omvangrijke investering zijn de eerder genoemde fracties er nog niet helemaal gerust op. Een extra knelpuntenpotje voor de openbare ruimte is daarom wel op zijn plaats, vinden zij. "Het klimaat wordt steeds grilliger en dat zorgt voor grotere problemen", aldus fractievoorzitter Leo Hoogenberg van Wakker Emmen.
Daarnaast trekt de gemeente de komende twee jaar een half miljoen extra uit om betalingsachterstanden bij inwoners sneller te signaleren. Met de maatregel (een amendement ingediend door Wakker Emmen, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, 50Plus en SP) moet voorkomen worden dat inwoners in de schulden dreigen te raken.

750 euro

Sinds 2021 mogen bedrijven en instanties gemeenten een seintje geven als zij zien dat hun klanten de rekening niet meer kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan een woningbouwcorporatie of zorgverzekeraar. De gemeente klopt bij inwoners aan als de schuld boven de 750 euro uitkomt.
"We zien daarom graag dat er meer menskracht wordt ingezet en dat bedrag naar beneden wordt bijgesteld", aldus PvdA-fractievoorzitter Anita Louwes. Bij schulden hoger dan 750 euro (een erg hoog bedrag, vindt Louwes) worden mensen persoonlijk benaderd. Mensen met lagere schulden krijgen een brief. "Maar een brief is minder effectief dan persoonlijk contact."
Nu zitten ongeveer 400 mensen boven die grens. Door die naar beneden bij te stellen en de slagkracht van de gemeente te vergroten, verwacht Louwes dat eerder en sneller worden geholpen en niet diep in de schulden wegzakken. "Het scheelt voor onze inwoners een hoop gedoe als je tijdig kunt ingrijpen bij een nog relatief kleine schuld."

Verdubbeling

Wat Wakker Emmen, PvdA, ChristenUnie en 50PLUS betreft mag ook het potje met geld voor dorp- en wijkinitiatieven worden verdubbeld van een naar twee ton. Ook hiervoor kwam een amendement op tafel. Wijken en dorpen mogen jaarlijks tot een ton plannen kunnen indienen die leiden tot een verbetering van de lokale leefbaarheid.

Aanbevelenswaardig

Bij het college konden de amendementen rekenen op waardering. Geen grote verrassing aangezien de voorstellen vanuit hun eigen partijen kwamen. Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) kon zich prima vinden in het verruimen van het wijk- en dorpenpotje. "Elk jaar zijn er zoveel aanvragen, het potje raakt altijd wel leeg. Dus ik begrijp het verzoek om meer financiële ruimte. Ik kan me daar prima in vinden."
Collega Raymond Wanders (PvdA) stond sympathiek tegenover de verscherpte vroegsignalering, terwijl wethouder Jan Bos het knelpuntenpotje voor onder meer wegen als aanbevelenswaardig beschouwde.
Donderdag wordt er officieel gestemd over de drie amendementen. Aangezien Wakker Emmen en PvdA samen de meerderheid in de raad vormen, is de race wat dat betreft zo goed als gelopen.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.