Noodrem in plan miljoeneninvestering waterzuivering Echten

De slibgistingsinstallatie bij de waterzuivering in Echten wordt voor 36,5 miljoen euro verbouwd, althans als alle duurzaamheidsplannen ingebouwd worden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) houdt een flinke slag om de arm bij de keuze voor de duurste en duurzaamste optie voor de nieuwe installatie. Het dagelijks bestuur ziet graag dat er CO2 wordt opgevangen in Echten, maar over nut en noodzaak hebben veel partijen twijfels. En dus werd er door een breed gesteunde VVD-motie een ontsnappingsroute bedacht.

Nieuwe installatie

WDOD moet een nieuwe installatie neerzetten in Echten, de vorige werd begin 2019 stilgezet door technische problemen. Er lagen opties variërend in kosten van 24 miljoen tot 36,5 miljoen. De installatie wordt gebruikt om slib, dat overblijft na het zuiveren van water, om te zetten in biogas.

In de nieuwe installatie gaat het waterschap het biogas omzetten in groen gas dat door gasleverancier Rendo gebruikt kan worden. Ook wordt warmte uit gezuiverd water opgevangen en gebruikt voor verwarming van het complex.

Om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen zag dagelijks bestuurslid Marion Wichard graag dat uitgestoten CO2 ter plekke werd opgevangen, dat kan vervolgens worden geleverd aan bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven. "Dat zorgt voor 18 tot 20 procent reductie van de totale CO2-uitstoot van het waterschap", lichtte ze toe.

Veel partijen twijfelen echter aan de afzetmogelijkheden van het opgevangen CO2. En dus riep VVD'er Mark Strolenberg in een motie op 'een aftakstrategie open te houden, indien we met de CO2-optie onaanvaardbare risico's lopen." Zo kan het algemeen bestuur op aan de noodrem trekken als tijdens de uitwerking van de plannen het CO2-systeem niet rendabel blijkt. Het zou zo'n 2 miljoen euro schelen.

Ook wordt het dagelijks bestuur gevraagd een betere business case op te bouwen en duidelijk te krijgen welk subsidies beschikbaar zijn. Wichard kon daarmee instemmen. "Ik voel brede steun voor de duurzaamheidsplannen, maar begrijp ook de gevoelens rond de onzekerheden."

Nieuwe technieken

WDOD verwacht dat de nieuwe installatie in 2024 in gebruik kan worden genomen. Het geproduceerde groene gas kan worden geleverd aan de Rendo, dat in 2030 alleen nog maar groen gas via het bestaande gasnet wil leveren. Er zijn zes andere waterschappen in Nederland die op eenzelfde manier groen gas produceren.

De verwarming van het complex via de zogenoemde aquathermie is nieuw, er is op dit moment geen waterschap die het gebruikt. Wel zijn er bijvoorbeeld zwembaden die met restwarmte worden verwarmd. Voor het opvangen van CO2 moeten mensen worden bijgeschoold.

Lees ook:

Deel dit artikel: