Lange adem nodig bij opheffen onbewaakte overwegen

Het opheffen van onbewaakte overwegen is een klus van de lange adem. Ook over de overweg in Hooghalen, waar afgelopen vrijdag een machinist dodelijk verongelukte, praten ProRail, grondeigenaren, gebruikers van de overweg en de gemeente al lang over de oplossing: een nieuwe weg langs het spoor zodat deze en een tweede onbewaakte overweg kunnen worden weggehaald.

De VVD in Provinciale Staten wil het er morgen over hebben waarom het zo lang duurt. De provincie heeft immers mede geld beschikbaar gesteld voor het oplossen van het probleem in Hooghalen. Ondertussen is iedereen het er wel over eens: die overwegen moeten dicht. Want de hekken bij de onbewaakte overwegen zijn schijnveiligheid legt een van de gebruikers in onze reportage uit:

Drenthe heeft zeven onbewaakte overwegen: van landbouw-overwegen tot erf-ontsluitingen. Vijf staan er op de lijst van ProRail om opgeheven te worden. Hoe het daarmee staat en dat het een moeizaam en lang proces is, blijkt uit deze reportage:

60 miljoen is te weinig

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in 2018 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opheffen en beveiligen van onbewaakte overwegen. Het was toen al duidelijk dat zo'n bedrag volstrekt onvoldoende is. Opheffen is duur, want je moet grond kopen voor omleidingswegen, die wegen aanleggen en soms grond- of huiseigenaren uitkopen om een onbewaakte overweg op te heffen. Beveiligen kost ook zo maar een half miljoen tot een miljoen per overweg.

Wil je een tunnel? Dan ben je voor een simpele landbouwtunnel minimaal een paar miljoen kwijt. De vakbond voor rijdend Personeel VVMC ziet dat probleem ook en vraagt de staatssecretaris om haast te maken. Directeur Overwegen Anna Zwiers van ProRail heeft goede hoop dat de staatssecretaris inziet dat 60 miljoen te weinig is en dus extra geld beschikbaar stelt.

Deel dit artikel: