PvdA Midden-Drenthe en Hoogeveen willen klachtenloket voor VAM-berg

Als het aan de PvdA ligt, kunnen omwonenden van de VAM-berg in Wijster binnenkort met hun klachten bij een centraal klachtenloket terecht. Nu is het volgens de fracties zo dat omwonenden vaak het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Op en naast de VAM-berg staan veel grote bedrijven waaronder Attero, Noblesse en Rika Greenpark. Dit zijn grote bedrijven die voor een deel onder het provinciale gezag vallen, maar ook voor een deel weer onder het gemeentelijk gezag. Dat zorgt soms voor verwarring.

Fouten

Bewoners trokken eerder al eens aan de bel dat de communicatie beter moest. Zo werden volgens Dorpsbelangen Drijber bij een grote brand bij Attero directe belanghebbenden wel gebeld, maar werden de buren pas drie weken later op de hoogte gebracht door de gemeente. De gemeente gaf toen toe dat er fouten waren gemaakt, maar dat het protocol verder goed werkte.

Volgens de Pvda-fractie dient het loket niet alleen als aanspreekpunt voor branden. Ook moet het loket meer informatie kunnen geven over stankoverlast of nieuwe (bouw)ontwikkelingen op het terrein. Zo stelde de partij over de komst van kippenmestvergister RIKA Greenparks ook al eens vragen aan de Gedeputeerde Staten.

Een aanspreekpunt

"De gemeenteraad vindt het daarom logisch en noodzakelijk, dat provincie en gemeente samen één aanspreekpunt of loket aanwijzen. Daar moeten de omwonenden terecht kunnen. Want wie waar over gaat, of waar welke vraag thuishoort, dat is iets, dat de overheden met elkaar moeten regelen. Dat mag niet op het bordje van de omwonenden liggen", laat de fractie van Midden-Drenthe weten.

Donderdag komt de motie in de gemeenteraden van Hoogeveen en Midden-Drenthe aan bod. Volgens fractievoorzitter Joop Kramer geven andere partijen ook al aan de motie te willen steunen. Of de Provincie daarna aansluit, wordt nog besproken. De PvdA-fractie in Provinciale Staten gaat in ieder geval vragen aan Gedeputeerde Staten om het plan voor het loket te steunen zo snel mogelijk te regelen.