Geen verbod op vossenjacht met lichtbakken in beschermingsgebieden

Er komt geen verbod op een vossenjacht met lichtbakken om akker-en vooral weidevogels te beschermen. De SP en de Partij voor de Dieren willen dat, maar vingen bot in Provinciale Staten.

Formeel is de jacht op vossen met lichtbakken verboden volgens de natuurbeschermingswet. Jagers met lichtbakken of felle lampen schieten 's nachts vossen die door het verblindende licht stokstijf blijven staan. Dat is nodig, zeggen de beschermers van akker- en weidevogels, want vossen eten de schaarse eieren en kuikens in de Drentse beschermingsgebieden op. De provincie Drenthe maakt een uitzondering op de wet door ontheffing voor vossenjacht met lichtbakken in vogelbeschermingsgebieden toe te staan.

Onnodig wreed en niet effectief

De jacht met lichtbakken is onnodig wreed, gevaarlijk en vooral niet effectief, vinden Partij voor de Dieren en SP in Provinciale Staten. Bovendien ligt het echte probleem in hun ogen niet bij de vossen, maar bij de landbouw. Door de steeds grootschaliger en intensievere manier van veeteelt en akkerbouw zijn er geen schuil- en broedplaatsen meer voor akker en weidevogels. 'Op onze weides is er niet alleen geen voedsel meer voor insecten waar de vogels van leven, maar ook het veelvuldig maaien geeft nesten met eieren of kuikens geen overlevingskans. In de akkerbouw speelt behalve intensief landgebruik ook het gebruik van landbouwgif een grote rol', vinden PvdD en SP.

Forum voor Democratie en de PVV constateren dat de vossenpopulatie alsmaar toeneemt en het broedsucces van weidevogels afneemt. De jacht met lichtbakken is een effectief middel, vinden zij. Ook de VVD is voorstander. De PvdA is geen voorstander van de jacht met lichtbakken, maar ziet het als noodzakelijk kwaad. Eigenlijk willen de VVD en de ChristenUnie verruiming van de ontheffingsregels voor de jacht met lichtbakken.

Volgens de PvdD en SP heeft meer jagen op de vos geen zin. Hoe meer je ze bejaagd hoe meer er bij komen om de populatie in stand te houden, stellen zij. Bovendien vinden de partijen dat de provincie Drenthe handelt in strijd met de Wet Natuurbescherming. Die stelt namelijk dat er alleen als er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is er een ontheffing voor lichtbakkenjacht op vossen afgegeven mag worden. Volgens SP en PvdD zijn er alternatieven, zoals afrasteren van beschermingsgebieden die soelaas bieden.

Vogelbescherming is spitsroeden lopen

Volgens gedeputeerde Henk Jumelet heeft de rechter bepaald dat jagen met lichtbakken in deze uitzondering is toegestaan. Jumelet heeft samen met zijn ambtenaren de afgelopen jaren met veel pijn en moeite boeren, natuurbeschermers, vogelliefhebbers en jagers bij elkaar gekregen in het zogeheten Erm-beraad. Het compromis daaruit was een pallet van maatregelen om de weinige akker- en weidevogels die Drenthe nog heeft in een beperkt aantal kansrijke gebieden proberen te beschermen met alle mogelijke middelen: dus ook bejaging van de vos. Jumelet wil het Erm-beraad die mogelijkheid niet ontnemen, want dat moet plannen maken voor de bescherming van de boerenlandvogels voor de komende jaren.

Lees ook:

Deel dit artikel: