Assen wil leerachterstand bij peuters beter bestrijden

Assen heeft de ambitie dat alle kleuters over vier jaar zonder leerachterstand aan groep 3 van de basisschool beginnen. Daarom moet het kleine grut, helemaal als er een ontwikkelingsachterstand is, naar de voorschoolse opvang. Het liefst vanaf 2 jaar.

Probleem is alleen dat voor- en vroegschoolse educatie (vve), dat onderwijsachterstanden moet voorkomen, niet verplicht is. Pas vanaf 5 jaar moeten kinderen naar school, volgens de leerplichtwet. Toch wil Assen die ambitie, om geen leerachterstanden meer te hebben, in 2023 in stappen bereiken.

En dus zijn het uiteindelijk de ouders die overtuigd moeten worden van nut en noodzaak dat hun kroost al vanaf 2,5 jaar voorschoolse educatie krijgt. Bijvoorbeeld omdat er een taalachterstand is, of problemen in de motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Te weinig naar voorschoolse opvang

In Assen waren er vorig jaar 945 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Daarvan kregen er 253 van de jeugdgezondheidszorg een indicatie voor voorschoolse educatie. Slechts 89 peuters ervan, 35 procent, ging er ook heen. Te weinig vindt de gemeente, en ook de politiek. Dus dat moet beter.

Assen wil daarom nu meer werk van maken van het stimuleren van de ouders, in samenwerking met jeugdverpleegkundigen, buurt- en wijkwerk, peuteropvang en kindcentra. En ook de ouders zelf moeten meer betrokken worden bij het begeleidingstraject van hun kind, via ouderactiviteiten.

Jeugdgezondheidszorg

Peuters die extra steun nodig hebben, worden door de jeugdgezondheidszorg gescreend. Dat gebeurt meestal op het consultatiebureau. Zodra een taalachterstand wordt ontdekt, of een andere ontwikkelingsachterstand, is het de jeugdverpleegkundige die ouders wijst op het belang van voorschoolse educatie. Maken ouders er toch geen gebruik van, dan moet er contact met ze worden gezocht. Zo wil Assen proberen ouders er toch van te overtuigen dat het wijs is om kind alvast wat les te laten geven.

Assen moet vanaf 1 augustus ook zorgen voor extra uren begeleiding. Dat moet van 10 naar 16 uur per week, een wettelijke verplichting van de rijksoverheid. Dat geldt ook voor de kwaliteitseisen, die worden ook hoger. Over drie jaar moeten hbo-geschoolde coaches de educatie geven.

Deel dit artikel: