Midden-Drenthe in de plus over 2019

In tegenstelling tot veel andere gemeenten hield Midden-Drenthe in 2019 geld over. Onder andere door de verkoop de voormalige basisschool in Smilde eindigde de gemeente 1,9 miljoen in de plus.

Het schoolgebouw aan de Veenhoopsweg leverde 322.000 euro op. Ook lagere uitgaven op de Wet Werk en Bijstand droegen bij aan het positieve resultaat, net als lagere kosten voor statushouders en winst door ingebruikname van bouwgronden.

Sociaal domein

Waar veel andere gemeenten worstelen met de oplopende kosten binnen het sociaal domein, stelt college van burgemeester en wethouders dat Midden-Drenthe 'de financiële ruimte heeft willen en kunnen vinden' voor de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein. 'We hadden de uitvoering van deze belangrijke taken op orde.' Toch is wethouder Financiën Jan Schipper niet positief over de toekomst. "Ook wij zien de kosten toenemen, maar tot nog toe konden we het met bestaande middelen doen", zegt hij. Een bezuinigingsronde zoals in De Wolden zit er niet aan te komen. "Zo ver is het nog niet."

Zorgenkindje is net als in andere gemeenten de onzekerheid door de coronacrisis. "We weten dat we in ons land voor de grootste uitdaging sinds decennia staan: de coronacrisis zal zijn sporen de komende jaren op ons land, onze economie en ons gemeentelijke beleid achterlaten", schrijft het college. Door de crisis krijgt de gemeente flink minder toeristenbelasting binnen.

Verduurzaming drukt op financiën

Daarnaast ziet wethouder Schipper verduurzaming als kostenpost die zwaar op de gemeentefinanciën gaat drukken. "Scholen, buurthuizen en gemeentelijke gebouwen moeten verduurzaamd worden, dat gaat serieus geld kosten", stelt hij. Ook is het ict-systeem van de gemeente aan vervanging toe. "Die gaan we goed tegen het licht houden, tot nog toe konden we het altijd redelijk goedkoop doen, maar het systeem werkt niet meer zoals het moet."

Meer over dit onderwerp:
Gemeente Midden-Drenthe Jan Schipper
Deel dit artikel: