Defensie schrapt laagvliegroute straaljagers over Zuidwest-Drenthe

De laagvliegroute 10A voor jachtvliegtuigen die over Zuidwest-Drenthe loopt, wordt definitief geschrapt. Dat heeft het ministerie van Defensie besloten. De route wordt overigens al sinds 2002 niet meer gebruikt.

Op deze route voor straaljagers mocht op een hoogte van 75 meter worden gevlogen. De route loopt vanaf de vliegbasis in Leeuwarden over dorpen als Wilhelminaoord en Vledder via Meppel naar de provincies Overijssel en Gelderland. Er ontstond commotie in de provinciale en gemeentelijke politiek toen bleek dat Defensie onderzoek deed naar deze route.

Maar dat was alleen maar "om te checken of hij volgens de natuurbeschermingswet en Natura 2000-wet vergunningsplichtig is." Zo zei kolonel Erik Rab van de Luchtmacht eerder tegen RTV Drenthe. "We willen hem niet opnieuw in gebruik nemen. Mocht dat ooit wel de bedoeling zijn, dan zal de staatssecretaris eerst de Tweede Kamer daarover inlichten, nog voordat de vergunning wordt aangevraagd."

Schrappen route schept duidelijkheid

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft nu de knoop doorgehakt. "Defensie heeft rekening gehouden met de belangen van de verschillende regionale overheden en omwonenden. Alles overwegend heb ik besloten om deze route op te heffen. Dit besluit schept duidelijkheid voor de toekomst."

Daarmee staat de laagvliegroute plannen voor bijvoorbeeld hoogbouw, zoals windparken, niet meer in de weg. Bovendien heeft een klein vliegveld als dat van Drachten er geen last meer van.

Gedeputeerde Staten van Drenthe wilden dat de laagvliegroute nooit meer in gebruik zou worden genomen. Het staat volgens Gedeputeerde Staten haaks op de rust en ruimte die Drenthe aan toeristen en inwoners wil bieden. Het geluid van de F35 past niet bij de 14 Natura 2000- en stiltegebieden die Drenthe heeft, aldus GS.

Defensie zoekt alternatieven

Toch zegt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie dat de discussie over oefengebieden voor de Luchtmacht niet voorbij is. De vliegroute over Zuidwest-Drenthe was onderdeel van de beperkte oefenmogelijkheden binnen Nederland. Nu die route verdwijnt, levert de Luchtmacht oefencapaciteit in.

Oefenruimte voor jachtvliegtuigen is wel noodzakelijk volgens de staatssecretaris. "Alleen een goed geoefende krijgsmacht is inzetbaar en daarom zijn en blijven oefengebieden nodig. Om een inzetbare krijgsmacht te garanderen, kan het nodig zijn om in de toekomst nieuwe oefengebieden aan te wijzen."

Over Drenthe loopt nog een laagvliegroute; route 10 die via Stadskanaal over de Veenkoloniën richting Duitsland loopt. "Nieuwe oefengebieden aanwijzen gebeurt altijd in overleg met betrokken overheden en omwonenden. Defensie is zich er terdege van bewust dat er omwonenden zijn die overlast ervaren van onze oefeningen. We stellen dan ook altijd alles in het werk om dit tot een minimum te beperken."

Deel dit artikel: