Politiek Netwerk Drenthe: 'De coronacrisis is een kans voor hervormingen'

De coronacrisis is een kans om te hervormen, vindt Politiek Netwerk Drenthe. "De coronacrisis laat heel duidelijk zien waar de kracht in onze samenleving zit", meent Fenna Bolding die betrokken is bij het netwerk.

"Die kracht zit hem in de prachtige initiatieven om elkaar te steunen in deze tijd", legt Bolding uit. Door de coronacrisis worden velen gedwongen om op een andere manier te werken. Ineens zitten veel mensen thuis en werkoverleggen gebeuren digitaal. Net als de lokale besluitvorming, die vindt ineens online plaats. Bij het Politiek Netwerk Drenthe groeit het inzicht dat er in de toekomst gebruik moet worden gemaakt van nieuwe vormen van bestuur en ook van lokale en regionale verbondenheid. Zo worden duurzame ontwikkelingsdoelen vaak op mondiaal of landelijk niveau vastgesteld, maar initiatiefneemster van Politiek Netwerk Drenthe, Anita van der Noord, mist nog vaak de rol van de lokale politiek.

Inspraak van inwoners

Daarnaast verandert ook de mindset van de burger, meent Bolding. "We zien al langere tijd inwoners die tegen de overheid zeggen: we kunnen een aantal dingen zelf oppakken, geef ons de ruimte en geef ons daar soms ook financiële middelen voor." Inwoners moeten volgens Bolding doorgaan met hun eigen initiatieven zodat de eigen leefomgeving wordt versterkt. Ook moet de overheid zich, volgens haar, realiseren dat juist de inwoners aan zet zijn en niet per definitie de overheid. De gemeenteraad zou bijvoorbeeld af moeten gaan op de ideeën van de inwoners, in plaats van zelf al een beleidsplan te maken. "Dat kost misschien wat tijd, maar de winst is dat je een breed draagvlak creëert."

Politiek Netwerk Drenthe, dat twee jaar geleden werd opgericht, geeft de gehele Drentse politiek handvatten om opzoek te gaan naar een soort nieuwe democratie. Eén waar de burger meer participeert. Daarnaast wil de organisatie meer inclusiviteit, diversiteit en meer vrouwen in de politiek. Het uitgangspunt is dat iedereen die dat wil, kan meedenken, meedoen en invloed kan uitoefenen op het beleid van de overheid.

De organisatie bestaat niet alleen uit raadsleden of wethouders uit heel Drenthe, maar ook uit ondernemers, zzp'ers en andere actieve inwoners in de provincie. Voor hen worden bijeenkomsten georganiseerd waar zij ideeën kunnen opdoen voor het uitvoeren van hun eigen dagelijkse taken, hetzij in de politiek, hetzij elders. "Door die mensen bij elkaar te brengen, creëren we een lerende community waar ideeën en ervaringen gedeeld kunnen worden, maar ook waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan", legt Bolding uit. Die initiatieven zijn bijvoorbeeld het invoeren van burgerparticipatie in de lokale politiek of deep democracy (waarin je luistert naar alle stemmen in plaats van alleen naar de meerderheid). Toch werkt het niet voor iedereen hetzelfde. Het is maatwerk, meent Bolding. "We passen het toe, maar dat doen we met vallen en opstaan."

Incasseren

Die nieuwe democratie die Politiek Netwerk Drenthe wil creëren, komt er volgens Bolding zeker. "Dat lukt misschien niet na één nacht werken, maar je moet een lange adem en veel vertrouwen in elkaar hebben. We moeten samen zoeken naar nieuwe vormen en experimenteren. We moeten niet bang zijn om hier en daar eens een tegenvaller te incasseren, maar met een beetje vertrouwen in de toekomst moet dat zeker lukken. Er is veel mogelijk en er valt veel te winnen."

Anita van der Noord is initiatiefnemer van het Politiek Netwerk Drenthe en belandde met voorkeursstemmen boor GroenLinks in de gemeenteraad van Noordenveld. Haar streven is om een 'echte volksvertegenwoordiger' te zijn en niet in de gebaande paden mee te gaan. Samen met Fenna Bolding, adviseur van kenniscentrum voor sociaal maatschappelijke vraagstukken CMO STAMM, zet Van der Noord zich in voor de herontdekking en vernieuwing van de regionale democratie. Ook Bolding heeft ervaring in de politiek. Van 1986 tot 1995 was zij actief in de Eerste Kamer. Het initiatief van dit politieke netwerk wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deel dit artikel: