Provincie heeft geen idee wat FB Oranjewoud met Airport Eelde wil

Het blijft onduidelijk wat participatiemaatschappij FB Oranjewoud wil met de 26 procent aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE). Ook de andere aandeelhouders weten het niet. Zo is te lezen in een brief van het Drentse bestuur aan de Statenfractie van de PvdA.

FB Oranjewoud Participaties, onderdeel van de stichting FB Oranjewoud, nam de aandelen voor een euro over van de gemeente Groningen. Tot voor kort was de gemeente samen met de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen en Tynaarlo eigenaar van de luchthaven. De stad Groningen wilde al langer van de aandelen af.

Geen plan voor de luchthaven

De PvdA in de Drentse Provinciale Staten wil duidelijkheid over welke rol FB Oranjewoud wil spelen als aandeelhouder en stelde naar aanleiding van publicaties bij de noordelijke regionale omroepen vragen. Maar een echt antwoord krijgt de PvdA niet.

FB Oranjewoud heeft de aandelen overgenomen zonder extra boekenonderzoek en zonder plan. 'FB Oranjewoud Participaties heeft aangegeven nog geen plannen gemaakt te hebben met betrekking tot GAE. Zij zitten als nieuwe aandeelhouder in de oriënterende fase, er vinden kennismakingsgesprekken plaats en ze lezen zich in in de stukken.' Zo schrijven GS in antwoord op de vraag.

De nieuwe aandeelhouder wil 'bedrijfsmatige kennis en kunde voor Groningen Airport Eelde' inbrengen. Meer schrijven GS daarover niet. Voorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud heeft dat ook al eens eerder genoemd in de media. Onder ander in het Dagblad van het Noorden. FB is ook eigenaar van uitgever NDC waar de krant onderdeel van is.

Nog geen officiële kennismaking

Een woordvoerder van de provincie Drenthe zei eerder dat de provincie zich niet had verdiept in wie de aandelen van de stad Groningen over nam. Dat is zaak van de gemeente Groningen zelf, zo was de reactie. Een officiële ontmoeting tussen de aandeelhouders is er niet geweest.

De eerste ontmoeting, zo staat in de brief, was op 30 april tussen de Drentse gedeputeerde Cees Bijl, de Groningse gedeputeerde IJzebrand Rijzebol en voorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud. Op diezelfde dag hebben de leden van de Raad van Commissarissen gesproken met Volkers. De partijen spreken elkaar voor het eerst officieel op 15 juni tijdens de vergadering van de aandeelhouders. De aandelen zijn op 30 maart door de gemeente Groningen overgedragen aan FB Oranjewoud Participaties.

De PvdA vraagt zich ook af of FB gaat investeren in de luchthaven. Daar is geen sprake van volgens GS. Eerder werd al duidelijk dat FB Oranjewoud geen investeringsplicht heeft. Dat is notarieel ook vastgelegd. 'FB Oranjewoud Participaties heeft aangegeven dat zij niet meedoet aan de investeringsplannen; dit is uitdrukkelijk overeengekomen bij de overname van de aandelen van de gemeente Groningen.'

FB Oranjewoud is een Friese stichting uit Oranjewoud met een portefeuille van zo'n 126 miljoen euro. Dit geld komt uit de verkoop van de Friesland Bank aan de Rabobank. FB Oranjewoud heeft als doel om van 'waarde te kunnen zijn voor Friesland en Friezen. Daarom investeren we tijd, kennis en geld in bedrijven die van waarde zijn voor Friesland. En ondersteunen we initiatieven die Friezen trots maken.' Zo is te lezen op hun website. Ze zijn onder andere grootaandeelhouder van uitgeverij NDC. De uitgever van kranten als het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Verder participeren ze in verschillende bedrijven. Met name in Friesland. De Friese stichting wil geen commentaar geven op wat ze van plan zijn met de luchthaven.

Ondertussen is er door het provinciaal bestuur van Drenthe een lobby gestart om Groningen Airport Eelde bij minister Cora van Nieuwenhuizen onder de aandacht te brengen. Van Nieuwenhuizen presenteerde een aantal weken geleden haar ontwerp luchtvaartnota. Daarin wordt Groningen Airport Eelde genoemd, maar wordt de luchthaven niet gezien als een belangrijke schakel in Nederland. De regio moet zelf besluiten wat ze met een luchthaven willen.

GAE als onderdeel Schiphol Groep

De ontwerp luchtvaartnota geeft volgens de provincie te weinig perspectief. Bovendien willen ze Groningen Airport Eelde graag onderbrengen bij de Schiphol Groep. 'Daarmee behoren de luchthavens van Maastricht en Groningen als enige luchthavens van nationale betekenis niet tot de Schiphol Groep,' zo is te lezen. De andere luchthavens in Nederland, Eindhoven, Rotterdam en Schiphol, behoren wel tot dezelfde groep.

Drenthe dringt bij de minister aan op het onder brengen van de Noordelijke luchthaven bij de Schiphol Groep. 'Wij zien samen met de Raad van Commissarissen van GAE de opname van deze luchthavens in de Schiphol Groep als een kans voor GAE. De regionale aandeelhouders van GAE zijn van mening dat een regionale luchthaven meer van het Rijk moet krijgen dan de kosten voor de luchtverkeersleiding.'

Lees ook: