Restwarmte Attero interessant voor verwarmen huizen Assen, Beilen en Hoogeveen: onderzoek naar warmtenet

Attero Wijster
Het afvalverwerkingsbedrijf wil restwarmte inzetten om woningen te verwarmen © Fred van Os/RTV Drenthe
Huizen in Assen, Beilen, en Hoogeveen zouden eventueel verwarmd kunnen worden met restwarmte van afvalverwerker Attero uit Wijster. Ook worden de opties voor een warmtenet onderzocht. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het bedrijf en de provincie Drenthe.
Attero speelt al een tijdje met de gedachte om restwarmte te gebruiken voor het verwarmen van huizen. Dat idee is bij de gemeenten Assen, Midden-Drenthe en Hoogeveen en bij de provincie voorgelegd.
De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan. "Daaruit blijkt dat restwarmte interessant kan zijn voor het verwarmen van huizen en bedrijven in Assen, Beilen en Hoogeveen", is te lezen in een brief van de gemeente Hoogeveen.

Geschikt voor oudere huizen

Onder de verbrandingsketels van Attero lopen buizen waar water doorheen stroomt. Tijdens het verbrandingsproces wordt dat omgezet in stoom. Een gedeelte gaat naar de turbine in het gebouw om elektriciteit op te wekken. Een ander deel naar het nabijgelegen energiepark.
Maar een gedeelte blijft over en gaat weer terug naar de afvalverwerker. Dat zou volgens de afvalverwerker perfect moeten zijn voor het verwarmen van woningen. "Omdat de temperatuur redelijk hoog is, is de restwarmte ook geschikt voor oudere en minder goed geïsoleerde woningen en gebouwen", blijkt uit het recente onderzoek.

Onderzoek warmtenet

Voor de plannen is een warmtenet nodig. De provincie heeft adviesbureau Haskoning DHV gevraagd om de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. Het bureau ziet kansen voor warmtenet, maar er moet nog wel meer onderzoek naar worden gedaan. Niks staat vast.
In de brief van de gemeente Hoogeveen staat dat er op dit moment extra onderzoek wordt gedaan. Meerdere mogelijkheden worden bekeken. Van de beste optie komt uiteindelijk een schets van een warmtenet. "Met een warmte-verdeelsleutel voor de drie gemeenten."
Maar de aanleg van een warmtenet brengt ook risico's en beperkingen met zich mee. Volgens Hoogeveen worden die meegenomen in het onderzoek. Alternatieven voor een warmtenet worden daarom ook onderzocht.

Warmtewet

Volgens de betrokken partijen komen er steeds meer warmtenetten in Nederland. Daarvoor is ook nieuwe wetgeving in de maak. De warmtewet moet zorgen voor leveringszekerheid en betaalbare tarieven.
Dezelfde wet stelt dat een gemeente straks kan bepalen waar zo'n warmtenet komt. Vervolgens wijst dezelfde gemeente een bedrijf aan dat de warmte kan leveren. Het net moet voor vijftig procent in publiek eigendom blijven schrijft Hoogeveen. "We houden in het onderzoek rekening met de aangekondigde wetgeving."

Vervolg

Begin 2024 worden de resultaten hiervan verwacht. Alle bevindingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens Hoogeveen kan een warmtenet alleen slagen als er voldoende deelnemers zijn die op het net willen aansluiten. "Er zijn al gesprekken met woningcorporaties, omdat hun deelname essentieel is."
Mocht de raad enthousiast zijn dan wil de gemeente gaan kijken naar de beste inpassing van een warmtenet per wijk. Daarbij worden bedrijven en bewoners gehoord.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.