Project flexwoningen kost Coevorden ruim zeven ton

Flexwoningen Coevorden
Een van de vele sfeerimpressies als voorbeeld voor de flexwoningen © RTV Drenthe / Rien Kort
Voor de voorbereiding op de bouw van nieuwe flexwoningen in Coevorden wil de gemeente ruim zeven ton uittrekken. Het geld is volgens de gemeente onder meer nodig om het terrein waar de huizen komen bouwrijp te maken en om de huizen te plaatsen.
Dat meldt het college van burgemeester en wethouders van Coevorden. De gemeente betaalt niet voor de aanschaf, de bouw en het beheer van de huizen zelf; dát deel is voor rekening van woningbouwcorporatie Domesta.

Dertig flexwoningen in de wijk Binnenvree

Eerder dit jaar kwam de gemeente al samen met Domesta met het plan voor de flexwoningen naar buiten. Het gaat om dertig woningen van verschillende groottes, in de Coevorder wijk Binnenvree. De huizen komen op een nu nog braakliggend terrein op de hoek van de Drostenstraat/Burgemeester Feithsingel. Op deze plek stond vroeger een school.
De bedoeling is dat de woningen eind volgend jaar opgeleverd worden, al is dat proces nog afhankelijk van eventuele bezwaren uit de buurt. Het project bestaat uit twee bouwblokken: één met 18 woningen en één met 12 woningen. In het voorjaar start de gemeente met het bouwrijp maken van de locatie, waarna de huizen worden geplaatst.
(verhaal gaat verder onder de foto)
De plek waar flexwoningen komen
De plek waar flexwoningen komen © Google Streetview
Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk worden geplaatst en op een later moment weer ergens anders ingezet kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor inwoners die moeilijk een huis kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan starters, vluchtelingen met een verblijfsstatus of mensen die recent gescheiden zijn.

De huizen blijven maximaal 15 jaar staan

Doel is om snel en gericht de grootste druk op de woningmarkt aan te pakken. Op de locatie in Binnenvree gaat het om woningen met één of meerdere slaapkamers die in twee of drie woonlagen worden gebouwd. Uitgangspunt is dat de woningen maximaal vijftien jaar blijven staan, maar die periode kan ook ingekort worden, afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt in Coevorden. De periode van vijftien jaar heeft te maken met de tijdelijke vergunning die hiervoor nodig is.

Garantie voor herplaatsing van de woningen

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de nu gevraagde investering van 710.000 euro. Volgende week dinsdag buigen raadsleden zich over het voorstel. Daarin wordt de raad ook gevraagd om akkoord te gaan met een reservering van 640.000 euro voor een zogeheten 'herplaatsingsgarantie' voor de flexwoningen. Dat geld is alleen nodig als na vijftien jaar blijkt dat de woningen niet herplaatst kunnen worden. Om dat risico te voorkomen, is nu de afspraak dat uiterlijk in 2035 gemeente en Domesta in gesprek gaan over een nieuwe locatie voor de flexwoningen.

Nog twee andere locaties volgen

Met het project in de wijk Binnenvree geeft Coevorden een eerste aanzet op het gebied van flexwoningen. De bedoeling is dat er op korte termijn nog twee andere locaties zullen volgen. Doel van de gemeente is dat er in eerste instantie in totaal veertig flexwoningen komen in de stad. Woningzoekenden met belangstelling voor de woningen moeten hiervoor ingeschreven zijn bij Thuiskompas.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.