Gemeente Hoogeveen gaat door het stof: 'We leefden jarenlang boven onze stand'

De gemeente Hoogeveen moet haar ambities naar beneden bijstellen om een financieel gezonde gemeente te worden. Dat schrijft het college in de notitie 'De samenredzaamheid van Hoogeveen'. Het college erkent dat het bij de ijsbaanplannen niet realistisch heeft gerekend en dat dat veel vaker is gebeurd.

Hoogeveen zit in financieel zwaar weer. De afgelopen drie jaar is de algemene reserve van rond de 19 miljoen euro als sneeuw voor de zon verdwenen. Nagenoeg niks zit er meer in de pot en er dreigen voortdurend nieuwe tekorten te ontstaan. De plotselinge toename van het aantal bijstandsuitkeringen door de coronamaatregelen is de meest recente.

Om toch weer een goed gevulde reservepot te krijgen en ruimte te hebben voor nieuwe plannen wil Hoogeveen nog zo'n 8 miljoen euro bezuinigen. Dat is bovenop de 5,6 miljoen euro die het college vond na een ambtelijke zoektocht vorig jaar.

OZB 25 procent omhoog

Het college wil een forse verhoging van de OZB bespreekbaar maken. Eerst had het de ambitie de goedkoopste gemeente van Drenthe te worden. Nu is het tevreden met een plaats in de middenmoot. 25 procent OZB-verhoging kunnen Hoogeveners daardoor voor de kiezen krijgen. Dat zou jaarlijks drie miljoen euro opleveren.

Het college benadrukt dat de sterkste schouders daarbij de zwaarste lasten dragen.

Hulp van buiten

Op aandringen van de raad is er hulp van buiten ingeroepen bij de analyse. En dat leidt tot harde conclusies. Het college heeft in de spiegel gekeken en trekt het boetekleed aan. B&W zeggen nu dat er met regelmaat goede moties van de oppositie zijn weggestemd in de raad. Hoogeveen had door deze moties meer financiële grip op de plannen en de uitgaves kunnen krijgen.

De gemeente Hoogeveen wil dat financieel deskundige controllers meer invloed krijgen in de planvorming en niet alleen bezig zijn met het oplossen van administratieve problemen.

Wijkcentra te duur

Naast de verhoging van de OZB, overweegt het college de uitgaven aan sportaccommodaties en wijk- en buurtcentra flink te verminderen. De gebruikers zouden zelf een groter deel van de kosten moeten dragen. Meer samenleving, zo noemt het college dat, en minder gemeente. Het gemeentebestuur wil terug naar de basis.

Het zou kunnen leiden tot sluiting van sommige voorzieningen omdat ze jaarlijks teveel geld kosten.

Hoofdstraatreconstructie stopt

Alle investeringsplannen zijn tegen het licht gehouden. De laatste fase van het opknappen van de Hoofdstraat wordt uitgesteld. Plannen voor vernieuwbouw van theater De Tamboer en de realisatie van een Cultuurhuis staan op de wip.

En van een nieuwe brandweerkazerne kan geen sprake zijn als de behoefte niet eens in beeld is gebracht.

Minder ambtenaren

Daarnaast gaat Hoogeveen ook snijden in het ambtenarenkorps. De gemeente heeft minder ambtenaren nodig, omdat de gemeente denkt met minder voorzieningen toe te kunnen en minder nieuwe plannen gaat uitvoeren.

In totaal gaat de gemeente met 30 tot 40 ambtenaren inkrimpen. De verwachting is dat er niemand gedwongen ontslagen hoeft te worden.

Livestream-contact met burger

Het komende half jaar wil het college de nieuwe uitgangspunten aan de samenleving voorleggen. Vanaf eind deze maand wil het college via een livestream-uitzending reageren op vragen die iedereen via de site aan de burgemeester en de wethouders kan stellen. Er komt een zogenaamde motiemarkt op 6 oktober. En het college overweegt een digitale peiling te houden over verschillende bezuinigingsvoorstellen.

Speciale aandacht is er voor het geluid van 'eigenzinnige mensen'. De gemeente wil de mening van 'irritante burgers' niet als een probleem zien, maar als een kans om de gewenste samenredzaamheid te realiseren.

Lees ook: