Eindelijk een erkend diploma voor praktijkonderwijs: 'Ik kan nu ook zeggen dat ik geslaagd ben'

Niels Kors uit Annen is de allereerste die een officieel diploma krijgt van zijn school PrO uit Assen. Normaal gesproken krijgen leerlingen die het praktijkonderwijs succesvol afronden alleen een certificaat waarop alle competenties staan.

Op zijn stageadres H.S. Agri in Zuidlaarderveen komen zijn stagebegeleider, directeur Van der Laan, wethouder Bob Bergsma en Niels' trotse ouders samen om bij de feestelijke uitreiking te zijn.

Niels zet zijn handtekening onder zijn erkende diploma en de champagne wordt uitgedeeld. "Ik kan nu ook echt zeggen dat ik geslaagd ben", zegt Niels. "Hiervoor kreeg iedereen een certificaat, dat vond ik wel heel jammer. Gelukkig komt dit diploma voor mij net op tijd." En dus hangt de vlag uit in huize Kors.

Certificaat vs. diploma

Dat er een verschil is tussen het ontvangen van een certificaat of diploma, is er misschien niet op papier, maar wel gevoelsmatig. "We merken dat het de leerlingen echt om de erkenning gaat", legt directeur Willemijn van der Laan van PrO Assen uit.

"Uit een enquête onder leerlingen blijkt ook dat ze een diploma heel belangrijk vinden. Na jarenlang hard werken wil je hetzelfde als je leeftijdgenoten op het vmbo, havo of vwo." Niels beaamt dat onmiddellijk: "Ik weet zeker dat werkgevers liever een diploma zien dan een certificaat."

Wetswijziging

Dat zag minister Slob van Onderwijs ook in. In 2018 kondigde hij aan dat iedereen die het praktijkonderwijs succesvol afrondde, een diploma gaat krijgen. Maar dat blijkt een proces van de lange adem. "Het gaat om een wetswijziging, dat duurt nu eenmaal lang", zegt directeur Van der Laan. "Maar ik verwacht dat we voor het schooljaar 2021/2022 alles rond krijgen."

Aan het schooldiploma wordt overigens geen landelijk examen verbonden. Dat zou betekenen dat er een landelijke norm gaat gelden voor elke praktijkleerling en dat past niet bij de kracht van het praktijkonderwijs: maatwerk. Het schooldiploma wordt gekoppeld aan een persoonlijk portfolio, dit wordt ook in de wet vastgelegd.

Met het portfolio van Niels zit het wel goed. Hij heeft van H.S. Agri meteen een baan aangeboden gekregen. "Dit is het mooiste wat er is. Mijn toekomst ligt in de agrarische sector."

Deel dit artikel: