Knuffelen of afschieten? Drentse politiek is verdeeld over de wolf

De ene partij wil de wolf het liefst knuffelen, de ander het liefst afschieten. De meningen in Provinciale Staten over of er plek is voor wolven in Drenthe lopen ver uiteen. Een aantal partijen wil afspraken maken over het aantal wolven dat zich in Drenthe mag vestigen. Maar zulke afspraken kan en mag je helemaal niet maken.

Het meest uitgesproken zijn de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie. Van Forum voor Democratie mag de wolf worden afgeschoten zodra er schade of overlast is. Punt. Volgens hen is er in Drenthe, waar elk stukje grond een bestemming heeft, geen plaats voor een "moordlustig roofdier." Schapenhouders met schade moeten gecompenseerd worden en de partij stelt de beschermde status van de wolf ter discussie.

PvdD is de grootste knuffelaar van het roofdier. Deze partij vindt de wolf een verrijking voor Drenthe, dat zich graag mag presenteren als oerprovincie. Daar horen volgens de partij ook roofdieren bij. De provincie mag best de schapenhouders helpen met subsidies en leenrasters, maar schapenhouders zijn zelf wettelijk verantwoordelijk voor de bescherming van hun dieren.

Wolf bejagen of verjagen?

Ook de VVD en het CDA zitten meer aan de kant van sympathie voor 'beheren' (lees: bejagen) dan de wolf behouden. VVD en D66 vragen aan gedeputeerde Jumelet vilein of de wolf een verrijking is voor Drenthe of niet.

De liberalen zeggen dat de komst van de wolf voor veel onrust zorgt bij inwoners van Drenthe. Volgens de VVD zijn niet alleen schapen het slachtoffer van de wolf maar inmiddels ook kalveren en veulens. Overigens is dat nog niet bewezen. Daarnaast is de wolf bejagen uit den boze, het dier heeft een beschermde EU-status.

Wolfvrije zones

"Het was beter geweest om voor de vestiging van de wolf af te spreken hoeveel we er in Drenthe toestaan", zegt VVD'er Johan Moes. Ook het CDA wil dat. Maar dat kan volgens gedeputeerde Jumelet momenteel helemaal niet, want de wolf heeft een beschermde status. Daarom mag je ook geen afspraken maken over hoeveel er wel of niet mogen rondlopen. Het CDA vindt dat er "gecontroleerd beheer nodig is als er gevaar is voor de mens of herhaaldelijk vee wordt gedood". De christendemocraten willen gebieden aanwijzen waar de wolf wel en niet mag komen. Wolfvrije zones dus.

Ook wil de partij aan natuurorganisaties vragen om mee te betalen aan de bescherming van landbouwvee. Kortom: de natuurbeheerders moeten zelf de afrastering betalen zodat de wolf hun terrein niet verlaat. Maar is dat werkbaar? Wolven hebben een enorm territorium, het kan zo'n tweehonderd vierkante kilometer beslaan.

'Ga aan de slag'

VVD en D66 maken zich vooral zorgen om schapenhouders, zowel boeren, herders als hobbyboeren. Deze partijen willen per direct een regeling om schapenhouders financieel te helpen om preventieve maatregelen tegen wolven te nemen.

Gedeputeerde Henk Jumelet wilde eerst een gebiedscommissie instellen en dan pas investeren in wolvenrasters en andere maatregelen om de wolf bij schapen weg te houden. Maar morgen gaat hij in de Statencommissie OGB toezeggen per direct met maatregelen te komen.

Die gebiedscommissie heeft Jumelet vandaag aangesteld, dus daarmee trekt hij een deel van de angel uit het debat van morgen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Die gebiedscommissie zet zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. En voorlichting te geven over het roofdier.

50.000 euro te weinig

Ook de Werkgroep Wolf staat in de startblokken om aan de slag te gaan. Volgens VVD en D66 zijn er 2.100 schapenhouders en 52.000 schapen in Drenthe. Het geld dat Gedeputeerde Staten nu beschikbaar heeft is 50.000 euro. Veel te weinig vinden VVD en PVV voor al deze schapenhouders. Preventieve omheining kost 3 tot 6 euro per meter, met dit bedrag kan hooguit tussen de 10 en 15 hectare omheind worden.

Volgens de PVV is 4,2 miljoen euro nodig om heel Drenthe van wolvenrasters te voorzien. De partij vraagt zich zelfs af als 'we schapen, kalveren en veulens beschermd hebben, wolven niet aan kinderen beginnen. Wolven moeten van volgzenders worden voorzien, gevangen worden en uitgezet worden naar Polen', zo schrijft de partij aan Gedeputeerde Staten.

Demonisering wolf

Grootste coalitiepartij PvdA is het alleen met de VVD en D66 eens dat schapen in Drenthe moeten beschermd worden tegen wolven. Maar verder is voor die partij de wolf meer dan welkom, ook om te blijven. PvdA'er Jos Schomaker: "Wolven zijn mooie aanvulling op ons faunabestand, feitelijk vorm van natuurherstel en een kleine uitbreiding van de biodiversiteit." Hij vindt dat de VVD en PVV onzin verhalen vertellen over de wolf: "De wolf is zeer schuw naar mensen. Een conflict tussen de mens en de wolf is praktisch uitgesloten, de beeldvorming uit sprookjes is gebaseerd op sprookjes."

Volgens PvdD-fractievoorzitter Thea Potharts spelen VVD en D66 in het debat vooral op emotie met woorden als 'vindt u de wolf een verrijking voor Drenthe' of 'inwoners maken zich zorgen om de komst van de wolf'. Potharst vreest voor demonisering van de wolf. Daarnaast vreest ze ook dat Jumelet in Europees verband de discussie over het 'gecontroleerd beheren van de wolf' wil opstarten terwijl het roofdier een beschermde status heeft.

De gedeputeerde lijkt inderdaad op die lijn te zitten, tenminste als de trend dat wolven zich permanent gaan vestigen in Drenthe door gaat zetten. Nadenken over gecontroleerd beheer noemt Jumelet dat. Knabbelen aan de beschermde status dus.

GroenLinks hoor je bijna niet in de wolvendiscussie. Maar dat komt misschien omdat de partij voor het eerst in het college van GS zit en dat graag zo willen houden.

Overigens ontvangen getroffen schapenhouders nu al een schadevergoeding als een wolf hun dieren gedood heeft. En om over na te denken: het aantal schapen dat aangevallen of gedood wordt door honden is vele malen groter.

Bekijk hier wat de impact van de wolf op de natuur is in dit overzicht van Wolven in Nederland. Dat de wolf zich in Drenthe vestigt is hoogstwaarschijnlijk niet de vraag of maar wanneer dat zover is.

Friesland Wolvenvrij?

VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV in Friesland zullen woensdag er tijdens Provinciale Staten bij Gedeputeerde Staten op aandringen dat er snel een plan van aanpak komt om de wolf buiten Friesland te houden. Dat schrijft Stellingwerf.nl. Friesland moet aangewezen als wolfvrij gebied, vinden de partijen. Ze hebben de steun van nog één Statenlid nodig om tot een meerderheid voor het plan te komen.

Deel dit artikel: