'Geef Schoonoord tijdelijk een opblaasbare sporthal'

De sporthal in Schoonoord
De sporthal in Schoonoord © RTV Drenthe / Wouter van Dijk
Krijgt Schoonoord tijdelijk een opblaasbare sporthal? Volgens de vrijwilligers die al jaren meewerken aan het plan voor een multifunctioneel centrum in het dorp, zou dat een goed idee zijn. Op deze manier kan het de sloop- en bouwtijd voor de nieuwe MFC-sporthal overbruggen.
Want het miljoenenplan dat er nu ligt, voorziet in een volledig nieuw centrum. Met daarin een nieuwe sporthal, dorpshuis, scholen en kinderopvang. Dit nieuwe hart van Schoonoord moet de komende jaren op de huidige plek van de sporthal aan de Sportparklaan komen. Dus moet er eerst gesloopt worden en daarna nieuwbouw worden gepleegd. In die periode moet het dorp het zonder sportaccommodatie doen.

'Alternatief voor jonge sporters'

"In de tussentijd moet er daarom een alternatief zijn, vooral voor de jeugdige sporters", stelde Hennie Spreen namens de stuurgroep die al sinds 2015 meedenkt aan het MFC-plan. In die stuurgroep zijn onder meer de sportverenigingen, ondernemers, dorpsbelangen en scholen vertegenwoordigd. "De sloop- en bouwfase kan zomaar twee jaar in beslag nemen, dat duurt te lang", stelde Spreen dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie in Coevorden. "Jonge sporters moeten in die periode reizen naar sportaccommodaties in Oosterhesselen of Sleen. We zijn bang dat daardoor de motivatie om te sporten afbreekt, en ook ouders misschien afhaken."
Of die opblaasbare sporthal er komt, is nog maar de vraag. Wethouder Joop Slomp (PvdA) hield de boot dinsdagavond nog af. "We hebben dit idee globaal becijferd en toen kwamen we al snel op een kostenpost van 250.000 euro. Onze voorkeur ligt toch bij het organiseren van vervoer naar sportlocaties in andere dorpen."

21 miljoen euro

Voor de realisatie van het MFC in Schoonoord is een investering van in totaal 21 miljoen euro nodig. Ruim 5 miljoen was eerder dit jaar al vrijgemaakt voor de bouw van een nieuw scholencomplex voor cbs De Slagkrooie en obs S.J. Burgemeester van Royen. Over twee weken neemt de raad een besluit over het extra bedrag van 15,8 miljoen, voor onder meer een nieuwe sporthal en dorpshuis in het centrum. De huidige sporthal is gedateerd, er zitten gaten in het dak.

Nog niet achterste van haar tong

De raadscommissie liet dinsdagavond nog niet het achterste van haar tong zien. Vragen waren er onder meer nog over het benodigd aantal kleedkamers, het verschil in kosten tussen enerzijds renovatie van de huidige sporthal of nieuwbouw en over de huidige bezettingsgraad van deze hal. Slomp: "Die bezettingsgraad ligt op ongeveer 30 procent, maar dat past ook bij het karakter van het dorp. Belangrijker is dat we als uitgangspunt hebben dat er een sporthal moet blijven in Schoonoord."
Over het verschil in kosten, zei de wethouder: "Die jaarlasten in afschrijving liggen best dicht bij elkaar: 272.000 euro per jaar als we gaan renoveren, tegenover 290.000 per jaar bij nieuwbouw. Dan denk ik: als we het doen, dan moeten we het meteen goed doen en bouwen we een sporthal die qua grootte ook beter bij de nieuwe eisen past."
Een kritische noot kwam van Floris Vulto (VVD), die zich afvroeg of er de afgelopen tijd niet meer onderzoek gedaan had moeten worden over het MFC. "In mijn ogen is dit voorstel nauwelijks verder onderzocht, er zijn alleen wat cijfers doorgerekend. Ik snap het niet, we dachten dat er nog aanvullend onderzoek zou volgen." Dat blijkt niet het geval. "Wat er nu voorligt, dat is het'', stelde Slomp.

'Zo veel mogelijk samenwerken op ruimtegebruik'

Sandra Katerberg (CDA) benadrukte het belang om binnen het MFC zo veel mogelijk samenwerking te zoeken tussen de verschillende gebruikers. "Denk bijvoorbeeld aan een kantinefunctie binnen het dorpshuis, voor de sportverenigingen. En leerlingen van de scholen kunnen in het dorpshuis koken of presentaties houden."
In meer samenwerking ziet de wethouder wel mogelijkheden. "Uiteindelijk zullen we met veel gesprekken en afspraken tussen de verschillende gebruikers, netto minder vierkante meters nodig hebben. Iedereen had vooraf zijn verlanglijstje ingeleverd. Door samenwerking in ruimtegebruik te benadrukken, komen we er uiteindelijk financieel beter uit." Ook als het gaat om het aantal benodigde kleedkamers binnen het MFC, is goed overleg volgens de wethouder nodig. ''Dat gaan we verder uitwerken, door met de verenigingen de verschillende wedstrijdschema's op elkaar te leggen."
Dinsdag 12 december wordt duidelijk of Schoonoord haar nieuwe dorpshart krijgt. Spreen: "We hopen dat de raad over twee weken akkoord gaat. Dat zou een enorme impuls betekenen voor de leefbaarheid van Schoonoord."

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.