Airport Eelde boos om verschil in benadering van luchthavens

Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport doen samen een poging om minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat te overtuigen van het belang van de twee regionale luchthavens.

In de toekomstvisie op de luchtvaart van de minister, of beter de Luchtvaartnota, spelen de twee regionale luchthavens een kleine rol en zijn ze vooral op zichzelf en de regio aangewezen. Dat moet anders, vinden ze.

'De nota is vooral gericht op de Randstad', zo schrijft interim-directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde in zijn reactie op de nota aan de minister.

Marginale rol

In de visie van minister Van Nieuwenhuizen speelt de Schiphol Groep de hoofdrol. Onder deze groep vallen Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Daarnaast heb je in Nederland nog twee kleine regionale luchthavens, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.

'Het kabinet ziet een rol voor de kleinere luchthavens bij speciale luchtvaartactiviteiten, zoals vliegscholen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van elektrificatie en drones.' Zo schrijft de minister in de Luchtvaartnota. De regio moet zelf kijken naar commerciële vluchten waar behoefte aan is.

Volgens interim-directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde en zijn collega van Maastricht Aachen Airport is er sprake van bevoordeling van de luchthavens in de Schiphol Groep.

Er is sprake van een ongelijk speelveld"
interim-directeur Bart Schmeink

'Dat gaat voorbij aan de indirecte steun die andere luchthavens van het Rijk ontvangen. Schiphol door steun aan de KLM en Eindhoven waar het ministerie van Defensie verreweg het merendeel van de kosten draagt. Door die havens wel te steunen en voor Eelde en Maastricht juist geen verantwoordelijkheid te nemen, creëert het Rijk een ongelijk speelveld.' Zo is te lezen in de zienswijze van Eelde en Maastricht.

De twee regionale luchthavens vragen aan de minister om deze ongelijkheid weg te halen. Schiphol is belangrijk, maar er is meer. "Of allemaal er in, of allemaal er uit en ieder voor zich. Dan krijgen Eelde en Maastricht ook een faire kans", laat Schmeink in een reactie weten. Hij doelt daarmee op de vorming van één Schiphol Groep waaronder wat hem betreft alle luchthavens in Nederland moeten vallen.

Geen gelijk speelveld

Dan is er volgens de twee luchthavens nog een punt waar ze niet in gehoord worden in de Luchtvaartnota. Dat is de bekostiging. Nu dragen regionale overheden miljoenen bij voor veiligheid en onderhoud.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is niet van plan om dat te veranderen, zo schrijft ze in de ontwerp Luchtvaartnota. 'Het Rijk ziet de luchthavens als zelfstandige ondernemingen en levert daarom geen financiële bijdrages. Als er wel bijdrages worden gedaan, bijvoorbeeld door provincies, dan moeten ze zich houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun.'

Nationale infrastructuur

Ook dat moet anders, zo benadrukt Schmeink. "Dit is nationale infrastructuur. Betekent dus ook dat er een nationale bijdrage gewenst is. De minister gaat over het veld. Niet de gemeente Tynaarlo. Zij verleent de gebruikersvergunning, dan moet je ook gewoon ten minste een bijdrage leveren in de instandhouding van de luchthaven."

De zienswijze is inmiddels verstuurd. Ook de aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Tynaarlo en Assen en FB Oranjewoud, sturen een brief met gelijke strekking. De verwachting is dat de minister in de herfst komt met de definitieve versie van de Luchtvaartnota.