Veel onwetendheid over de wolf bij Drentse politiek

Er is veel onwetendheid over de wolf bij de Drentse politiek. En daarnaast staan de politieke partijen lijnrecht tegenover elkaar staan op dit onderwerp. Dat bleek vandaag tijdens het wolvendebat in Provinciale Staten.

"Kijk naar hoe het in Gelderland gaat, en ga niet opnieuw het wiel uitvinden", dat was het advies van schapenhouder Gijsbert Six uit Benneveld tijdens het debat. Op de Veluwe zijn ze al heel ver met preventieve wolf-afrasteringen om schapen te beschermen en is er goede vergoedingsregeling.

Six heeft voor de hobby Drentse heideschapen en is lid van de belangenorganisatie voor niet-bedrijfsmatige schapenhouders. Hij en zijn collega's voelen onvoldoende urgentie bij Gedeputeerde Staten om snel preventieve maatregelen te nemen en veel meer geld beschikbaar te stellen. Six sprak in tijdens het wolvendebat. Diezelfde Six zit in de kakelverse wolvengebiedscommissie. Mogelijk krijgt gedeputeerde Henk Jumelet hier nog een kritische meedenker aan.

Kritiek op samenstelling commissie

Op die gebiedscommissie komt vanuit verschillende hoeken wel kritiek. Zo zou de commissie veel te eenzijdig zijn samengesteld. Drie van de vijf leden zijn schapenhouder waarvan twee ook nog eens jager zijn. Eén van de leden is van een natuurorganisatie. Een ander lid is van LTO, dus namens de boeren. En tot slot is de voorzitter een CDA'er, zo is de kritiek van de Partij voor de Dieren. Inspreker Jeannet Hulshof, voorzitter van Wolf-Fencing Nederland denkt er net zo over.

Volgens Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren is de samenstelling koren op de molen van de VVD en het CDA, traditioneel de partijen die jagers de ruimte willen geven. En jagers hebben volgens Zuiker belang bij geen wolven, want die eten de reeën die de jagers graag willen schieten.

Volgens Six is de eenzijdige samenstelling van de commissie niet erg, omdat de opdracht ook eenzijdig is. Namelijk: de commissie moet zich alleen bezig houden met preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen wolven en voorlichting geven over het roofdier. Want over de wolf leven de nodige misvattingen zegt Six.

Gedeputeerde Jumelet bluste handig dit brandje door te zeggen dat de commissie nog moet bekijken of er nog andere leden bij komen, maar Jumelet zegde hierover niks toe.

Hoe gaat het in Gelderland?

De Gelderse regeling bestaat uit 3 euro per meter vaste omheining en 500 euro eenmalig voor de klok voor het schrikdraad. Bij flexibele omheining is het 30 euro per schaap. Dit staat los van de schadevergoeding bij doodgebeten schapen. Want die is volgens Six niet voor wolven-afrastering maar voor geleden schade.

Volgens Hulshof van Wolf-Fencing Nederland leven er op de Veluwe een roedel en één solitaire wolf en is er door alle preventieve afrastering nog niet één schaap door wolven gepakt. Dat beeld word bevestigd door SP'er Henk van de Weg: "In Brabant is er ook gewacht met maatregelen totdat de wolf zich definitief had gevestigd dus ging het mis."

Jumelet: "We zijn bezig"

Overigens vindt Jumelet de kritiek dat er nog te weinig aan preventieve maatregelen gebeurt onterecht. "We zijn al maanden bezig met noodsets wolvenrasters en daar hebben we er nu 48 van en die zijn allemaal in gebruik. Ook hebben we al heel veel aan voorlichting gedaan, vooral richting schapenhouders."

Behalve afrastering kan ook binnen overnachten een optie zijn zegt Jumelet. Dat is dan alleen weggelegd voor schaapskuddes met een herder en een schaapskooi.

Gegoochel met feiten?

Als alle schapenhouders uit heel Drenthe preventieve maatregelen willen, dan gaat dat 4 tot 5 miljoen euro kosten. Daarvoor waarschuwen VVD, PVV en Forum voor Democratie. Forum hangt ook het PVV standpunt aan: vangen die wolven en uitzetten. Voor Forum is afschieten als niks werkt ook een optie. Net als de VVD vinden ze dat in Drenthe geen plaats is voor de wolf.

VVD'er Johan Moes zwaaide verder met dramatische cijfers uit Duitsland waar het aantal wolven ieder jaar groeit en zo ook het aantal gedode schapen. En daarmee lopen bij onze oosterburen ook de miljoenen op voor preventiemaatregelen, zo zei Moes.

Erwin van Liempt van GroenLinks kwam met een compleet ander geluid van Duitse experts waaruit blijkt dat wolven vooral reeën eten. Hij hield de Staten voor te lijden aan het Roodkapje-syndroom. Het CDA vindt de maatregelen onbetaalbaar en pleit voor wolfvrije gebieden. "Je kunt niet heel Drenthe vol afrastering zetten", zo vindt CDA'er Klaas Neutel.

Drenthe kan de wolf niet weren

Jeannet Hulshof van Wolf-Fencing Nederland wees PS er op dat in de natuurvisie van de provincie staat dat dieren die er nu niet meer leven mogen terugkeren en dat dan ook het leefgebied geschikt moet worden gemaakt. "Een terugkeerverplichting?", schamperde PVV'er Bert Vorenkamp. "In welke wet staat dat?" Daarop legde Hulshof fijntjes uit dat heel Europa daar afspraken over heeft gemaakt in de Conventie van Bern over natuurbescherming. En dat was al in 1979. PvdA'er Jos Schomaker deed er nog een schepje bovenop: "Wij hebben de wolf uitgeroeid en nu is hij op eigen kracht terug gekomen. Het is cultureel erfgoed. En goed voor de biodiversiteit."

Partij voor de Dieren-commissielid Renate Zuiker bleef bij haar standpunt dat hobbyschapenhouders zelf op moeten draaien voor de kosten van bescherming van hun dieren. De overheid moet geen hobby's financieren. Dat pareerde schapenhouder Sixt door te stellen dat het hier niet om postzegels verzamelen op zolder gaat.

Hobby-schapenhouders leveren een maatschappelijke en landschappelijke taak. Ze zorgen voor cultureel erfgoed zoals de Drentse heideschapen en maken de landschapsbeleving van Drenthe completer. Bovendien zou je een overheidsbijdrage ook kunnen zien als 'psychologisch smeergeld', omdat schapenhouders ook de meeste overlast hebben van de wolf.

Knabbelen aan beschermde status

Jumelet vermeed heel tactisch het in Europa bespreekbaar maken van het eventuele beheren (lees: bejagen) van de wolf. Dat heeft de gedeputeerde wel eens geopperd. Bejagen of verjagen mag nu niet vanwege z'n beschermde status. Een aantal partijen, met de PvdD voorop, vinden dat het niet die kant op moet. En ook Hulshof van Wolf-Fencing Nederland zei dat Jumelet zich daar verre van moet houden. Dit omdat je als overheid een verkeerd signaal afgeeft als je gaat pleiten voor bejagen terwijl dat volgens de EU beschermingsregels niet mag.

CDA'er Klaas Neutel smoorde bij voorbaat elke discussie over het bejagen van de wolf, omdat hij zei dat "natuurlijk de wolf een beschermd dier is en dat we dat niet zomaar kunnen veranderen". Neutel en partijgenoot Jumelet hadden fijntjes in de schriftelijke eerste termijn van het debat hier discussie over voelen aankomen.

Maar de discussie over de wolf is nog niet ten einde. Waarschijnlijk blijkt binnenkort dat zich definitief één wolf in Drenthe heeft gevestigd. Het wachten daarop hangt af van verzameld DNA. Als het roofdier een half jaar DNA achter laat dan woont hij hier. Dat moment is volgens Jumelet aanstaande. "Zoals gedeputeerde Jumelet zich geen Drenthe voor kan stellen zonder schapen, kunnen wij ons geen Drenthe voorstellen met wolven", zo besloot VVD'er Moes.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
wolf wolven vestiging wolf wolvenplan
Deel dit artikel: