Half miljoen Borger-Odoorn voor gebiedsfonds windpark

De gemeente Borger-Odoorn stopt de komende tien jaar in totaal een bedrag van 565.500 euro in het gebiedsfonds van het windpark Drentse Monden en Oostermoer. De gemeenteraad praatte vanavond over dat voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Borger-Odoorn stelt voor om de netto-opbrengsten van de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (ozb) vanuit de windmolens in het gebiedsfonds te stoppen. Op basis van de huidige ozb hangt de gemeente daar het bedrag van 56.550 euro per jaar aan vast, voor de komende tien jaar. De storting begint volgend jaar. Het gebiedsfonds is bedoeld ten behoeve van de inwoners van Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal ter compensatie van de komst van de 45 windmolens.

'Wat als de ozb-opbrengsten meer of minder worden?'

De gemeenteraad staat hierachter, maar over de interpretatie van de raadstekst ontstond discussie. Want als de netto-opbrengsten uit de ozb nou minder zijn, gaat er dan ook minder geld naar het gebiedsfonds? En als de opbrengsten nou meer zijn, gaat er dan ook meer geld naar het gebiedsfonds? Bij diverse partijen zorgde dit voor verwarring.

Het bedrag van 56.550 euro per jaar wat nu vastgesteld is, is nu eerst aan de orde, zo bleek. Wel wordt er iedere twee jaar geëvalueerd over het bedrag. Omdat het niet op ozb-opbrengsten vanuit woningen gaat, houdt het Rijk naar verwachting zo'n zeventig procent van de inkomsten in. Het daadwerkelijke bedrag is daardoor niet bekend. "Maar ik heb in al die tijd dat ik hier rondloop nog niet meegemaakt dat de ozb omlaag is gegaan", merkte Roelof Tuin (CDA) op.

Borger-Odoorn is de laatste betrokken partij die besloten heeft over de bijdrage in het gebiedsfonds. Het Rijk, de initiatiefnemers, provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze waren al eerder. De gemeente Aa en Hunze krijgt minder windturbines, dus draagt daarom ook minder bij.

Verdeling

Het Gebiedsfonds Oostermoer is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren. De verdeling:

- Provincie Drenthe: 1,75 miljoen euro (tien jaar)
- Het Rijk: 2,1 miljoen euro (tien jaar)
- Gemeente Borger-Odoorn: 565.500 euro (tien jaar)
- Gemeente Aa en Hunze: 312.000 euro (tien jaar)
- Windpark Drentse Monden en Oostermoer: 1,5 miljoen euro (vijftien jaar, gebaseerd op vijftig cent per MegaWattuur van elke turbine)

Kritisch

De oppositie was met name kritisch over het tijdsbestek en de communicatie. "Het heeft in onze ogen te lang geduurd dat onze inwoners duidelijkheid kregen hierover. Ook de communicatie had best wel een beetje sneller en actiever gemogen", vindt Erik Braam (ChristenUnie).

"En als dezelfde uitgangswijze als Aa en Hunze gebruikt wordt, die in januari beslist hebben over het geld, waarom beslissen wij dan nu pas? Had dat bijvoorbeeld niet in februari gekund?", aldus Tuin. Daar gaf burgemeester Jan Seton in zijn beantwoording geen antwoord op.

Daarnaast willen de raadspartijen weten hoe het staat met de vorming van een zogeheten OmgevingsAdviesRaad, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn. De adviesraad praat over de spelregels met betrekking tot het gebiedsfonds en de inzet van het geld daarvan. In Aa en Hunze is deze al ruim een jaar actief.

Adviesraad opgeschoven

"Wij hebben twee bijeenkomsten gehad met een groep mensen", legt Seton uit. De gemeente Borger-Odoorn heeft een bureau in de arm genomen om dat proces te begeleiden. "Daar hadden wij een tijdspad mee opgezet en willen we tempo mee maken. Dat tijdspad eindigde met kerst dit jaar. Dat is nu wat opgeschoven richting het voorjaar van 2021. We willen het het goed doen en goed vormen. En Aa en Hunze loopt voor, maar wat zij doen is geen blauwdruk. En we lenen daar de goede dingen van."

Nadat de omgevingsadviesraad in Borger-Odoorn is opgesteld, worden de spelregels van het gebiedsfonds opgesteld en hoe en op welke manier het geld besteed kan worden. Over de bijdrage van Borger-Odoorn, de 565.500 euro, wordt morgenavond definitief beslist.

Regelingen

Het gebiedsfonds kent twee regelingen: de burenregeling en de dorpenregeling. De burenregeling bestaat uit het bedrag van de initiatiefnemers van het windpark. "Dat is echt een regeling die uitbetaald wordt. Dat is afhankelijk van de afstand van een windmolen tot een woning. De inwoners kunnen dan op een bedrag aanspraak maken", legt Seton uit.

De afspraken en bedragen hieraan hangen, moeten nog gemaakt worden.

De dorpenregeling bestaat uit het geld van de overheden. "Dat geld is bedoeld voor ontwikkelingen in het gebied en om verder te groeien, daar waar mensen behoefte aan hebben."

De spelregels en de besluitvorming over het geld worden later bepaald, wanneer de adviesraad gevormd is.

Meer over dit onderwerp:
Borger-Odoorn gebiedsfonds
Deel dit artikel: