'Het naar beneden brengen van de stikstofuitstoot is een weg van de lange adem'

Gedeputeerde Henk Jumelet van van Natuur, Landschap en Landbouw zat vandaag weer met zijn collega-gedeputeerden van de ander provincies om tafel om de uitdagingen rond de stikstofproblematiek te bespreken, want uitdagingen zijn het.

Vorige week maakte de adviescommissie van Johan Remkes bekend dat de natuur alleen hersteld kan worden als de uitstoot van stikstof, ammoniak en fijnstof, in 2030 gehalveerd wordt ten opzichte van 2019.

"Het is een heel complex vraagstuk met een lange voorgeschiedenis", begint Jumelet zijn betoog. "Maar we moeten bij het begin beginnen. Of een halvering van de stikstofuitstoot over tien jaar haalbaar is weten we niet. Wel zorgen we er in Drenthe voor dat de natuur in elk geval niet verslechterd. Daar zijn we continu mee bezig, denk aan het vernatten van natuur, het verbinden van gebieden en het afgraven van de verzuurde grond."

Inzetten op innoveren

Vandaag stond minister Schouten van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer te woord. Het debat ging over de stikstofcrisis en dan met name hoe natuurherstel te combineren valt met het op gang brengen van de economie. 'Gebiedsgerichte aanpak' was een veel gebruikte term.

De minister verwijst met die term naar maatwerk voor de verschillende provincies, want geen natuurgebied is gelijk. Miljarden worden uitgetrokken voor natuurherstelmaatregelen maar ook voor het uitkopen van boeren. "Uitkopen van boeren willen we in Drenthe niet", verduidelijkt Jumelet. "Veel liever zetten we in op innovaties in de bouwsector en in de landbouw."

Moedeloos

Toch nemen de uitkomsten van het stikstofrapport de onrust en onzekerheid onder boeren niet weg. Kringloopboer Frank Post uit Nieuweroord heeft zijn bedenkingen bij de adviezen van Remkes, zo liet hij eerder weten. "Dat is praktisch onhaalbaar. Veel te ambitieus. Niet realistisch. We doen al het mogelijke wat we nu kunnen. In het rapport staat dat de stalsystemen aangepakt moeten worden, waardoor urine en mest gescheiden wordt. Dat zijn hele kostbare maatregelen met een beperkt effect. De reductie wordt zo echt niet gehaald."

Post wordt er moedeloos van. "Het houdt niet op. Uiteraard leveren we een bijdrage en laten we verbeteringen zien, maar het moet ook een keer klaar zijn. Hoeveel financiële inspanningen kunnen we leveren ter bescherming van de natuur?" Gedeputeerde Jumelet begrijpt de frustratie. "De sector is echt al langer bezig met het reduceren van stikstof. En dat waarderen we. Wij zijn de enige provincie in Nederland waarbij we boeren belonen wanneer ze hun bedrijfsvoering verbeteren en innoveren. Melkveehouders worden financieel beloond wanneer ze duurzaam produceren bijvoorbeeld."

Bouwen met drempelwaarde

Niet alleen de boeren merken de gevolgen van de stikstofcrisis, ook de bouwsector heeft het moeilijk. Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei vorige jaar liggen veel bouwprojecten stil. De hoogste rechter zette een streep door het vergunningensysteem in Nederland, omdat te weinig rekening werd gehouden met stikstofvervuiling. Om op korte termijn de bouw weer vlot te trekken, is de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd naar honderd kilometer per uur.

Minister Schouten wil uitzoeken of bouwprojecten vrijgesteld kunnen worden van een vergunningaanvraag wanneer de stikstofuitstoot onder een bepaald drempelwaarde blijft, zo schrijft ze in een kamerbrief.

Na een jaar van veelvuldig overleg met betrokken partners, collega-gedeputeerden en het te woord staan van boze boeren lijkt er nu schot in de zaak te komen. "Inmiddels is het besef er bij iedereen. Alle partners zoals het Landbouwcollectief, de bouwsector en terreinbeheer-organisaties zitten nu met ons om tafel omdat ze snappen dat dit probleem opgelost moet worden." Hoewel nu nog niet duidelijk is welke maatregelen de sectoren precies moeten nemen, verwacht Jumelet dat de partijen aan het einde van het jaar aan de slag kunnen. "En dat kunnen ze, want we gaan gewoon door met plannen maken. Maar na 2030 zijn we nog niet klaar heb ik de minister horen zeggen. Het blijft een proces van de lange adem."

Lees ook:

Deel dit artikel: