Sporen van amfetamine in acht co-vergisters in Drenthe

Biovergister
In de co-vergisters wordt onder andere mest omgezet in bio-gas © ANP
Bij een onderzoek naar co-vergisters in de noordelijke provincies zijn in acht Drentse co-vergisters sporen van amfetamine gevonden. Deze stof wordt gebruikt als recreatieve drugs en is ook wel bekend als 'speed'.
De amfetamine is gevonden in het digestaat, een restproduct van het vergistingsproces. Hoe de amfetamine in de co-vergisters terecht kon komen is nog niet duidelijk. De provincie Drenthe meldt dat er momenteel meerdere onderzoeken lopen om de herkomst van de stof te bepalen. Daarbij wordt er zowel gekeken naar de grondstoffen die zijn geleverd bij de co-vergisters als de transportmiddelen die werden gebruikt voor de aanvoer van grondstoffen.

Wat is een co-vergister?

Co-vergisters zijn belangrijke schakels in de productie van bio-energie, zoals biogas en bio-elektra. Bij co-vergisting wordt minimaal 50 procent mest vergist met maximaal 50 procent co-producten, zoals gras, mais en perspulp. In het vergistingsproces blijft een restproduct over dat digestaat wordt genoemd. Bij het gebruik van organische co-producten, zoals plantenresten of restanten uit de voedselindustrie, mag het digestaat als meststof worden gezien.
Aanleiding voor Drenthe, Groningen en Friesland om dit onderzoek te beginnen is een vergelijkbaar onderzoek in de provincie Gelderland. In dit onderzoek werden verschillende overtredingen gevonden bij de co-vergisters. In Noord-Nederland werden bij 23 van de 34 onderzochte co-vergisters sporen van amfetamine en methamfetamine gevonden in het digestaat. Deze middelen mogen niet aanwezig zijn in dit restproduct, waardoor het digestaat niet als meststof gebruikt mag worden, maar als afvalstof.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is benaderd om de effecten van het vervuilde digestaat te onderzoeken op het milieu en de volksgezondheid. De eigenaren van de co-vergisters waarin amfetamine is aangetroffen mogen, onder voorwaarden, het verontreinigende digestaat opslaan op eigen terrein. Ze mogen het product niet meer gebruiken als meststof.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.