Eerste burgerberaad Drenthe gaat over woningbouw

Woningbouw kan versneld worden in Meppel
Woningbouw, ter illustratie © RTV Meppel
Meer openbaar vervoer op het platteland en meer starterswoningen voor jongeren. Over dat soort onderwerpen mogen 150 willekeurige representatieve Drenten de provinciale politiek gaan adviseren.
Het is een experiment van de provincie om inwoners meer te betrekken bij het maken van plannen in de provincie, volgend jaar begint het burgerberaad. Het eerste thema is woningbouw.

Hoe werkt het burgerberaad?

Via het Drents Panel (peilingen en onderzoek onder 6.000 Drenten) kunnen suggesties binnen komen voor het burgerberaad. Ook de politiek kan aangeven bij welke onderwerpen het belangrijk kan zijn om de mening van de inwoners te peilen. Het moeten wel onderwerpen zijn waar de Drentse politiek over gaat. Zo is het onderwerp 'zorg' vaak aangedragen, maar daar heeft de provincie niets of nauwelijks iets over te zeggen. Dan is een burgerberaad niet zinvol.
Het experiment werkt als volgt:
- 30.000 Drenten krijgen de vraag of het een goed idee is om over een bepaald onderwerp een burgerberaad houden. Als een soort van eerste volksraadpleging.
- Vervolgens krijgen die 30.000 Drenten ook de vraag: wilt u meepraten over wat de politiek met dat onderwerp moet doen en wilt u de politiek daarover adviseren?
- Uit die 30.000 reacties worden dan 150 representatieve Drenten geloot, mensen kunnen zich dus niet zelf opgeven.

Geen beïnvloeding

De 150 Drenten worden alleen ingezet voor dat bepaalde onderwerp, bij een volgend onderwerp worden weer 150 anderen gevraagd. Het panel maakt ook een advies voor de provincie. De politiek zelf en belangenorganisaties zijn niet welkom tijdens het burgerberaad, op deze manier wil de politiek beïnvloeding voorkomen. Het panel mag wel expertise in laten vliegen, als dat nodig is.
Belangengroeperingen kunnen net als nu inspreken in een vergadering van de Provinciale Staten. Dat mogen inwoners ook, maar de ervaring leert dat de weinige mensen die dat doen vaak zeer betrokken inwoners zijn of mensen met een specifiek probleem zoals rondom landbouwgif, de N34 of Groningen Airport Eelde.
Wat het burgerberaad besluit blijft een advies, maar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten moeten wel aan het burgerberaad uitleggen wat ze van zo'n advies wel of niet overnemen en waarom.

Woningbouw of openbaar vervoer?

Het eerste burgerberaad zal hoogstwaarschijnlijk gaan over woningbouw. Alle politieke partijen vinden openbaar vervoer en mobiliteit ook belangrijke onderwerpen, maar woningbouw vinden de partijen urgenter. Tien partijen zijn er voor om woningbouw als eerste thema te kiezen, vijf partijen willen liever eerst het openbaar vervoer. "Als we de één nu doen, doe dan het andere thema als tweede", merkte BBB'er Ina Koning-Jager pragmatisch op.
Vervolgens belandde Provinciale Staten toch in een discussie over de onderwerpskeuze. Sterk Lokaal is bang dat de provincie bij woningbouw achterover gaat leunen en gaat wachten op het burgerberaad, terwijl het woningprobleem nu urgent is.
Geestelijk vader van het burgerberaad-voorstel en voorzitter van de werkgroep die het Statenvoorstel uitwerkte, Fenneke Mensen-Maat, probeerde in te grijpen. "In een Provinciale Statenvergadering is het 1 stem per fractie. Dus 10 stemmen voor woning en vijf stemmen voor mobiliteit/openbaar vervoer. Punt." Dat leverde de opmerking van Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal op dat Mensen-Maat aan het "sturen" is.
Maar in een Statencommissievergadering wordt er alleen gestemd over ordevoorstellen, niet over inhoudelijke voorstellen. Het woord 'proceduregeneuzel' viel uit de mond van Mensen-Maat. Het leverde in de zaal de verzuchting op: "Dit is misschien nou juist waarom inwoners afhaken bij de politiek".

Status uitkomst burgerberaad

Tot groot ongenoegen van een aantal partijen werd in Provinciale Staten ook de discussie 'wat doen we nou precies met de uitkomsten van een burgerberaad' weer aangeslingerd.
Hier stelde Ina Koning-Jager zich nu iets minder soepel op, door te stellen dat het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten leidend moet zijn bij het maken van nieuw beleid. "GS is niets verplicht."
VVD'er Hilda Mulder tornde voorzichtig aan 'wat te doen' met de uitkomsten van een burgerberaad. De VVD was in vorige Provinciale Staten geen voorstander van een burgerberaad. Marloes Kramer-Hammenga van Volt trapte op de rem: "Deelnemers moeten zeker weten dat hun inbreng serieus genomen gaat worden!"
Werkgroep-voorzitter Mensen-Maat reageerde vervolgens geïrriteerd: "Wat de politiek moet doen met de uitkomsten staat duidelijk beschreven in het plan." Ze kreeg de steun van Bernadette van den Berg-Slagter (ChristenUnie), die samen met SP'er Simon Zandvliet de vrees constateerde dat discussie over 'wat moeten we als politiek met de uitkomst van het burgerberaad' weer terug gaat komen in Provinciale Staten.
En zo kon het gebeuren dat het burgerberaad-voorstel niet zoals verwacht als hamerstuk, maar als discussiestuk op 20 december terug komt op de agenda van de provincie.
Kijk hieronder naar de video waarin verslaggever Serge Vinkenvleugel uitlegt wat het burgerberaad inhoudt:
Eerste burgerberaad Drenthe gaat over woningbouw

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.