Iets minder droogte door kronkelende Hunze

In het gebied Paardetangen gaat een bovenloop van de Hunze weer kronkelen zoals vroeger. 'Hermeanderen', zoals dat in waterschapstaal wordt genoemd. Het Achterste Diep is nu 1,7 kilometer lang en wordt door de ingreep bijna een kilometer langer. Om de beek heen wordt zo'n 46 hectare natuurgebied opnieuw ingericht.

"Een van doelen is het verbeteren van de waterkwaliteit", zegt planoloog Emile Galetzka van het Waterschap Hunze en Aa's. De meanders en slenken dienen namelijk als een soort filter. Door de herinrichting ontstaat er ook meer variatie in de stromingssnelheid en waterdiepte, waardoor er nieuwe soorten planten, vogels en vissen kunnen ontstaan.

Water vasthouden

Ook is het de bedoeling om in natte perioden ongeveer 50.000 kuub water langer vast te houden in het gebied. Op die manier duurt het langer voordat het water naar zee stroomt en is er minder kans op overstromingen in de omliggende kanalen.

Een derde voordeel is dat het gebied minder snel uitdroogt tijdens warme zomers omdat het water langzamer wegstroomt uit het gebied.

Nu al weinig regen

Er is nu al een neerslagtekort van 140 millimeter, oftewel 140 liter water per vierkante meter. "Wij zagen dat in het voorjaar al aankomen. Daarom hebben we de waterstand vroegtijdig verhoogd naar het zomerpeil. Dat is de maximale waterstand", zegt peilbeheerder Melchior Leutscher van het Waterschap Hunze en Aa's.

"Daarmee creëren we een buffer zodat we zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het oppervlaktewater dat we hier in het stroomgebied van de Hunze voorradig hebben", zegt Leutscher.

Iets minder droog

Rondom het gebied worden randsloten aangelegd om overlast in de omgeving te voorkomen, want boeren willen graag een lagere waterstand in het voorjaar en een hogere in de zomer. Dan is er minder snel een beregeningsverbod nodig. Maar helpt de kronkelde beek genoeg tegen de toenemende droogte?

"Dit soort projecten zijn wat schaal betreft heel klein als je kijkt hoe groot het gebied is, maar de hele schakel van heel veel projecten helpt zeker om het natter te houden in deze omgeving", aldus Galetzka.

De provincie Drenthe kent het project een subsidie toe van bijna 210.000 euro. Het Waterschap Hunze en Aa's verwacht de werkzaamheden tegen het eind van het jaar af te ronden.