Drentse oppositie kraakt 'goed onderbouwde aannames' van Van Dijk

Gedeputeerde Egbert van Dijk BBB
Gedeputeerde Egbert van Dijk BBB © Provincie Drenthe
"We hebben een half plaatje en dus geen realistische begroting voorliggen." Achter die woorden van Bernadette van den Berg-Slagter (ChristenUnie) kon de oppositie in de Drentse Staten zich grotendeels scharen gistermiddag. De behandeling van de meerjarenplannen van Gedeputeerde Staten wordt als vaag gezien en het is maar de vraag of er over twee weken akkoord wordt gegeven op het voorstel.
Gedeputeerde financiën Egbert van Dijk (BBB) moest gisteren alle zeilen bijzetten om de oppositie in de Provinciale Staten ook maar enigszins te overtuigen van de uitwerking van de plannen voor de komende vier jaar. De ambities kosten 64,5 miljoen euro, maar waar dat precies aan wordt uitgegeven blijft volgens de oppositie giswerk. Van Dijk beaamde dat deels: "We presenteren hier goed onderbouwde aannames."

Concreter

Goed onderbouwde aannames of niet, de oppositie vindt eigenlijk dat het voorliggende meerjarenplan niet kan worden behandeld. "Er staan geen meetbare doelen in", stelde Sam Pormes van Lijst Pormes. "U verhindert hiermee de controlerende taak van de Provinciale Staten", zei Jan Christiaan Hellendoorn (D66).
Ewoud Bos (GroenLinks) gunt gedeputeerde Van Dijk liever wat extra tijd om doelen concreter te maken en daar ook de juiste financiering bij te presenteren, maar volgens de gedeputeerde zelf is de tijd er niet om de besluitvorming nog langer uit te stellen. "Als we dat gaan doen, dan vallen er zaken stil", sprak hij. Hij doelt onder meer op de legalisering van PAS-melders en de verdere uitwerking van het burgerberaad.

Bezuinigen?

Met de opmerkingen vanuit de oppositie dat concretisering ontbreekt, leek Van Dijk niet zo veel te kunnen. "Onze ambities vormen de leidraad voor deze plannen", sprak hij. "U weet hoe een begroting werkt en dat het onmogelijk is om alles concreet te hebben. Alles wat we willen doen gaan we monitoren, om te kijken of het mogelijk is. Onze ambitie is om alles wat hier in staat, uit te voeren."
Dat schoot Simon Zandvliet (SP) in het verkeerde keelgat. "Dit is niet de normale gang van zaken", brieste hij. "We zien wel alle plussen, al het geld dat extra wordt uitgegeven. Maar waar zijn de minnen? Waar moeten we bezuinigen?"
Zeker met het oog op het ravijnjaar 2026 zijn de zorgen in de Provinciale Staten groot. "Er wordt niet op het ravijnjaar geanticipeerd", sprak ChristenUnie-lid Van den Berg-Slachter. "Het financieel perspectief is erg negatief. Er moet straks meer ruimte worden gevonden, maar waar dan? We hebben het halve plaatje en dus geen realistische begroting voor ons liggen."

'Liever schoon water dan topsportevenement'

Tekenend was ook de bijdrage van Renate Zuiker (Partij van de Dieren). "We krijgen het voorstel om 1 miljoen euro te investeren in een topsportevenement, maar een plan om in 2027 te voldoen aan de kaderrichtlijn water, dat ligt er niet. We hebben liever schoon water dan een topsportevenement."
Op woensdag 20 december volgt een besluit over het meerjarenplan van de provincie Drenthe.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.