Assen trekt teugels aan voor nieuwe zorginitiatieven in woonbuurten

De Wouden
Een woonproject van het Leger des Heils in Baggelhuizen leidde in de buurt tot protest © RTV Drenthe / Margriet Benak
Assen trekt de teugels aan voor nieuwe zorginitiatieven in buurten en wijken. Dat moet voorkomen dat op bepaalde locaties in de stad te veel zorgcliënten bij elkaar komen te zitten, en overlast veroorzaken in de buurt.
Per 1 januari hebben zorgpartijen daarom te maken met een strenge toets vooraf bij een nieuw initiatief. Zodra ze in Assen een pand op het oog hebben waar zorg in komt, bekijkt de gemeente eerst of de beoogde locatie geschikt is. Ook de kwaliteit van het zorgbedrijf wordt langs de meetlat gelegd.

Les uit verleden

Ervaringen uit het recente verleden hebben de gemeente geleerd dat veel zorginitiatieven bij elkaar in dezelfde buurt veel onrust geven. En dat tast de leefbaarheid in een wijk aan. "De gemeente heeft oog voor wat een wijk aankan. Zijn er te veel zorgvestigingen in een buurt, dan kan dat de omwonenden in die wijk te veel belasten, en de leefbaarheid flink beïnvloeden", aldus het college van burgemeester en wethouders.
Assen voelt zich aan de ene kant een echte zorgstad. En nieuwe zorgpartijen zijn volgens de gemeente goed voor de werkgelegenheid en voorzien in een zorgvraag. Maar het begeleiden of huisvesten van verwarde personen of mensen met moeilijk gedrag, kan uiteindelijk negatief uitpakken voor een woonbuurt.

Goede relatie met buurt

Om gedoe in de buurt te voorkomen wil het stadsbestuur, met bepaalde criteria in de hand, voortaan beter kijken of het zorginitiatief past in de stad, en zo ja op welke plek. Volgens het stadsbestuur zijn zorgbedrijven en hun bewoners gebaat bij een goede relatie met de buurt.
De nieuwe toetsingscriteria zijn dan ook in overleg met de zorgbedrijven opgesteld. Aan de hand daarvan kijkt de gemeente samen met de zorgpartij wat de beste vestigingsplek is. Als er in een bepaalde buurt al te veel zorginitiatieven zitten, kan Assen de vestiging afwijzen.

Zorgen en wonen samen

Volgens wethouder Jan Broekema (SP) moet de nieuwe aanpak ervoor zorgen 'dat zorg en wonen in buurten goed samengaan'. "Het toetsingskader brengt een stevig gesprek op gang met nieuwe zorgpartijen. Past de organisatie op die plek, is er nagedacht over samenwerking met de buurt, en wat zijn de afspraken bij overlast? Zo werken we aan buurten en wijken waar zorg en wonen goed samengaat."

Veel verzet

Assen had de laatste jaren heel wat te stellen met verzet tegen nieuwe zorginitiatieven. Zo was er onrust rond panden in de Beilerstraat, waar al veel zorgverlenende bedrijven zitten, en waar nog meer bij dreigden te komen. De gevreesde zorgprojecten gingen uiteindelijk niet door. Ook in de Julianastraat ging een speciaal woonproject niet door, nadat de buurt protesteerde.
In de Klenckestraat zitten ook meerdere zorginstellingen bij elkaar. De buurt, die regelmatig over overlast klaagt, vindt dat de grens wel bereikt is. En in de wijk Baggelhuizen zorgde een begeleid wonen-project van het Leger des Heils aanvankelijk ook voor veel rumoer. Na aanhoudend protest van buurtbewoners werd in overleg met de gemeente en woningverhuurder Actium het aantal beschikbare huizen teruggebracht.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.