Artikel 12-gemeente, een zakencollege of samen doorgaan in Hoogeveen

De partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen botsen donderdagavond soms subtiel en soms stevig op elkaar bij het zoeken naar een nieuwe toekomst. Collegepartijen zoeken naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Oppositiepartijen willen meer boetedoening (SGP), de verantwoordelijkheid bij de provincie leggen door een artikel 12-status (VVD, GroenLinks) of een zakencollege (PvdA, SP).

De strategische beschouwingen van de gemeente Hoogeveen vinden plaats onder een donker gesternte. Want de gemeente kampt met miljoenentekorten. En het college van burgemeester en wethouders heeft erkend structurele fouten te hebben gemaakt in het financiële beleid de afgelopen jaren. Ingrijpende en pijnlijke maatregelen moeten worden afgestemd op elkaar.

En dus worden er ideeën gewisseld en standpunten ingenomen. OZB-verhoging bijvoorbeeld. Het college stelde voor die met 25 procent te verhogen. CDA spreekt nogmaals uit dat verhoging uit den boze is. Gemeentebelangen wil eerst weten wat sluiting van een zaal in De Tamboer en een kleinere bibliotheek oplevert. Alleen collegepartij ChristenUnie (CU) wil OZB-verhoging steunen.

Schuld...

Collegepartij Gemeentebelangen wil vooruit kijken. Naar de toekomst van De Tamboer bijvoorbeeld of de wel erg grote bibliotheek. Hoogeveen leeft al veel te lang op te grote voet, zegt fractievoorzitter Ina Prins. Vroegere collegepartijen dragen volgens haar daaraan ook schuld. Met name PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting voelt zich aangesproken. Ze wijst er op dat Hoogeveen er zes jaar geleden, na het vertrek van de PvdA uit het college, nog goed voor stond.

De tweede grote collegepartij, het CDA, wil net als Gemeentebelangen constructief vooruit kijken, maar slaagt er beter in niet in de verdediging te schieten of oppositiepartijen aan te vallen. Het CDA houdt daarom een pleidooi voor een Nieuw Sociaal Hoogeveen, waarbij het jeugd- en jongerenbeleid op de schop gaat. Maar daarmee neemt het CDA impliciet met name verantwoordelijk CU-wethouder Gert Vos in de tang.

Onderhuids spelen er over en weer spanningen. Ook tussen de oppositiepartijen. De VVD verwijt de PvdA bijvoorbeeld media-aandacht te hebben gezocht voor het idee om een zakencollege in te stellen. De VVD ziet juist veel meer in een artikel 12-status voor de gemeente.

...en boete

De opmerkingen over de toekomst van het college overvleugelen de hele avond door de voorstellen die partijen geven om links- of rechtsom tot nieuw beleid te komen. Oppositiepartijen beklagen zich over het in hun ogen gebrek aan zelfkritiek bij de collegepartijen. Wat SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn betreft moet er eerst een boetedoening komen, voordat hij aan vergeving kan denken en steun aan de samenredzaamheid-strategie van het college kan geven.

De ChristenUnie komt in die boetedoening het verst. Fractievoorzitter Hetty Pullen zegt dat ze zich als fractie medeverantwoordelijk voelt voor het financiële beleid van de afgelopen jaren. Maar ze vindt op vragen van Catharina van Hien (GroenLinks) niet dat haar partij de afgelopen jaren de coalitie steeds gelaten of volgend heeft gesteund.

Extern adviseur

D66 wil - net als de VVD - nog wel meedenken met het college. Marin Rutgers stelt voor een onderzoek te doen naar hoe Hoogeveen weer aantrekkelijk kan worden voor studenten en starters. Maar meer aandacht trekt haar mening over de kosten die een zakencollege met zich mee zou brengen. De aanstelling van extern adviseur bij een college dat een raadsbreed gedragen akkoord uitvoert lijkt haar veel minder duur en wel zo aantrekkelijk.

Loohuis

En zo is de avond een opmaat naar volgende week donderdag. Dan gaat de raad pas echt in discussie over de toekomst van het college. Burgemeester Karel Loohuis kondigt aan dat die vergadering voor het eerst weer met zijn allen in de raadszaal is. Maar gezellig is anders. De burgemeester weet nu al dat - als het aan de PvdA ligt - hij net als de wethouders het veld zou moeten ruimen.

Lees ook: