Gezondheidsraad: chemische bestrijdingsmiddelen verder terugdringen

De Gezondheidsraad vindt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verder moet worden teruggedrongen. Dat staat in het Vervolgadvies Gewasbescherming en Omwonenden van de raad. Het moet duurzamer, vindt de Gezondheidsraad.

Verder moet er beter inzicht komen in welke middelen op welke percelen worden gebruikt. De raad wijst daarvoor mede naar de bollenteelt, die in Drenthe veel voorkomt.

Risico's, maar hoe groot?

Uit internationale onderzoeken blijkt dat gewasbescherming met chemische middelen de gezondheid van mensen kan aantasten. Zo is er een verband gevonden met de ziekte van Parkinson. Ook lijken middelen ontwikkelingsstoornissen bij kinderen te kunnen veroorzaken.

Maar het bewijs is onduidelijk, stelt de Gezondheidsraad. Vaak is onnauwkeurig bepaald in welke mate de onderzochte mensen zijn blootgesteld, en aan welke middelen. "Daardoor is niet duidelijk hoe groot het risico precies is en welke gewasbeschermingsmiddelen verantwoordelijk zijn", schrijft de raad.

Het betekent volgens de raad niet dat er niks aan de hand is. Het verband tussen blootstelling en de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen noemt de raad wel 'plausibel'.

Niet veilig werken

De overheid wil graag dat er minder chemische middelen worden gebruikt, en dat de gebruikte middelen minder giftig zijn. Maar dat gaat maar langzaam. Overheidsbeleid levert nog niet veel resultaat op.

Bovendien stelt de raad dat telers veilig werken weinig prioriteit geven. Dat heeft gevolgen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van omwonenden.

Gezondheidsraad wil 'voorzorg'

In het advies pleit de Gezondheidsraad voor 'toepassing van het voorzorgsbeginsel'. Dat houdt in dat er zo snel mogelijk meer duurzame gewasbescherming moet worden gebruikt. De blootstelling aan chemische bestrijdingsmiddelen moet zo laag mogelijk zijn.

Verder moeten de regels strikt worden nageleefd en gehandhaafd. Dat moet beter, stelt de raad.

Ook om de risico's beter in beeld te krijgen is extra werk nodig. Een monitor moet betrouwbare informatie geven over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen per perceel. Verder adviseert de raad 'biomonitoring'. Daarbij wordt dan regelmatig gekeken aan welke producten mensen blootgesteld worden door de restanten in bijvoorbeeld urine te onderzoeken.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
bollenteelt gewasbescherming Gezondheidsraad
Deel dit artikel: