Onnodige kosten voor waterschap door verkeerde meldingen muskusratten

De muskusrattenbestrijding van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) roept inwoners op bij het melden van een geziene rat goed te controleren om wat voor soort rat het gaat. Het waterschap ontvangt momenteel zeven à acht van de tien keer een melding van een inwoner dat men een muskusrat heeft gezien, maar bij nadere inspectie blijkt het dan te gaan om een bruine rat.

Daaruit komen onnodige kosten voort: wanneer muskusrattenbestrijders naar de gemelde locaties reizen, is het waterschap voor ieder 'verkeerd' bezoek 100 euro kwijt. Bovendien zijn de muskusrattenvangers nodig om in het veld echte muskusratten te vangen.

Waterschap of gemeente?

Teamleider muskusrattenbestrijding Johan Goos vertelt dat het bij zo'n 70 tot 80 procent van de meldingen gaat om bruine ratten of woelratten, in plaats van muskusratten. "Dat mensen de ratten door elkaar halen, snappen we op zich en kwam eigenlijk altijd wel voor. Maar de laatste tijd worden we wel erg vaak gebeld met een verkeerde melding. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat de populatie muskusratten drastisch is gedaald de afgelopen jaren, met een factor 10."

En Goos benadrukt: "Voor muskusratten kunnen bewoners zich bij het waterschap melden, voor bruine ratten kan contact worden opgenomen met de gemeente." Goed controleren dus. Maar hoe weet je nu eigenlijk of de rat die je gezien hebt een muskusrat of een ander soort rat is?

'Herken de rat'

Op de speciale webpagina 'Herken de rat' geeft het waterschap aan waaraan de verschillende ratten kunnen worden herkend. Zo is de muskusrat een halve meter of wat langer van kop tot staart, terwijl de bruine 'slechts' 30 à 35 cm telt. Daarnaast heeft een muskusrat een staart die aan de zijkant is afgeplat, in tegenstelling tot de dikke kale ronde staart van de bruine rat. Tevens is het zwemgedrag anders: een muskusrat zwemt met de rug boven water, terwijl de bruine rat alleen de kop boven water houdt.

Deel dit artikel: