VOLE meldt zich als koper voor aandelen Assen in vliegveld Eelde

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft zich per brief bij Assen gemeld als kandidaatkoper voor de gemeentelijke aandelen in de luchthaven. VOLE wil de tien procent aandelen van Assen wel graag hebben. Doel van de club is om als aandeelhouder 'de ontwikkeling van het vliegveld meer in harmonie met de omgeving te brengen'.

VOLE strijdt al jaren tegen de regionale luchthaven. Want de activiteiten daar, zijn volgens de bewonersclub 'al jaren niet in harmonie met de omgeving'. Nu de aandelen van Assen ook op de markt komen, net zoals in maart die van de stad Groningen, grijpt de belangenclub van omwonenden haar kans. 'If you can't beat them join them', lijkt de strategie in deze.

'Niet tegen luchthaven, maar..'

In de brief aan Assen benadrukt VOLE dat ze 'niet tegen de luchthaven is'. "Maar we vinden dat de luchthaven zich moet ontwikkelen in harmonie met haar omgeving. Bij deze doelstelling past het verwerven van de aandelen in GAE." Ook zegt VOLE te beschikken over een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs, zoals economen, juristen, milieukundigen, planologen en bestuurskundigen. "Daarmee kunnen we bijdragen aan het oplossen van de ontstane situatie rond de luchthaven."

Daarmee doelt VOLE op het verdwijnen van rechtstreekse vliegverbindingen, zoals de zogenoemde hubs naar Kopenhagen en München, waardoor de basis onder een investeringsplan van 46 miljoen op losse schroeven is komen te staan. Met die miljoeneninvestering gingen de vijf aandeelhouders enkele jaren geleden akkoord, om het noordelijke vliegveld overeind te houden.

Daarvan is al een paar miljoen geïnvesteerd. Maar de aandeelhouders houden na alle mislukte toekomstverwachtingen voorlopig de hand op de knip. Ze willen eerst nieuwe toekomstscenario's voor de luchthaven. Interim-directeur Bart Schmeink was daar druk mee bezig. Maar toen kwam dit voorjaar corona erbij, met alle gevolgen van dien voor het vliegverkeer en dus ook voor Eelde.

Of duurzaam of liquidatie

VOLE ziet twee toekomstscenario's, schrijft ze in de brief aan Assen. Dat is of een nieuwe businesscase. Die moet zorgen voor 'een duurzame rol van het vliegveld in de noordelijke samenleving en economie'. "Dus rekening houdend met het woon- en leefklimaat, en rustend op een maatschappelijk draagvlak in de omgeving", aldus de belangenclub.

Het tweede scenario is volgens VOLE liquidatie van de luchthaven. "Een onvermijdelijke conclusie wegens aanhoudende exploitatietekorten. Want ook al zouden de aandeelhouders bereid zijn de exploitatietekorten nog voor vele jaren af te dekken, dit lijkt toch geen begaanbare weg vanwege strijdigheid met de staatssteunregelgeving." VOLE stelt dat zijzelf ervan overtuigd zijn, 'dat ze als aandeelhouder beter in staat zijn de belangen van de luchthaven en de regio te dienen, dan de stichting FB Oranjewoud."

Clausule

Volgens VOLE moet Assen oppassen voor de Friese investeringsmaatschappij. "Het gaat FB Oranjewoud alleen maar om grondspeculatie, mocht het luchtvaartterrein ooit een andere functie krijgen", stelt VOLE. "Het is duidelijk dat de 240 hectare tussen Assen en Groningen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt."

VOLE gaat zelfs zover dat ze wel een clausule in de verkoopovereenkomst met Assen wil laten opnemen. 'Als er herontwikkeling van het terrein komt, wat aanzienlijke opbrengsten zal opleveren, is VOLE bereid het geld terug te laten vloeien naar de gemeente Assen."

'Wij zijn betere kandidaatkoper'

Daarmee presenteert VOLE zich in haar ogen 'als veel betere kandidaatkoper dan FB Oranjewoud'. "En met de Asser aandelen erbij wordt deze particuliere partij, die de laatste jaren een enorme schuldenlast heeft opgebouwd, de grootste aandeelhouder. En dat lijkt ons ongewenst', zegt de club van omwonenden.

FB Oranjewoud nam eerder dit jaar voor 1 euro de 26 procent aandelen in de luchthaven over van de stad Groningen. Met die van Assen erbij, zou de Friese participatiemaatschappij op 36 procent uitkomen. De provincies Drenthe en Groningen hebben als aandeelhouder elk 30 procent en de gemeente Tynaarlo 4 procent.

Betere verkoopvoorwaarden

Samenvattend stelt VOLE richting het Asser gemeentebestuur dat ze 'graag de GAE-aandelen overneemt'. "En dat tegen aanzienlijk betere voorwaarden dan FB Oranjewoud kan bieden. Dat houdt in een hogere koopsom. Plus de garantie dat opbrengsten uit een eventuele herontwikkeling van het luchtvaartterrein terugvloeien naar de gemeentekas."

In maart van dit jaar ontdeed de stad Groningen zich van de 26 procent aandelen in de luchthaven. De stad wilde niet telkens geld in het vliegveld steken. Het laatste investeringsplan van 46 miljoen, waar de vijf aandeelhouders een paar jaar geleden gezamenlijk instapten, was voor de gemeente Groningen de druppel.

Ook Assen steunde de miljoeneninvestering. Maar een raadsmeerderheid gaf toen meteen al aan van de eigen vliegveldaandelen af te willen zodra de tijd er rijp voor was. Dat moment is volgens Assen nu.

Eerst andere aandeelhouders

VOLE's 'aanzoek' aan Assen lijkt gedoemd te mislukken. De regels schrijven namelijk voor dat vrijkomende aandelen in Groningen Airport Eelde eerst aan de andere zittende aandeelhouders aangeboden moeten worden. Dus voordat VOLE überhaupt een kans krijgt als kandidaatkoper, moet Assen eerst langs de provincies Drenthe en Groningen, de gemeente Tynaarlo en de Friese stichting FB Oranjewoud. En beide provincies zullen VOLE, als grote opponent, beslist buiten de deur willen houden.

Provincies: fifty-fifty?

Er gaan al geluiden dat beide provincies de tien procent aandelen van Assen fifty-fifty zouden moeten overnemen. Met beide vijf procent erbij, zouden ze elk 35 procent in handen krijgen.

FB Oranjewoud zou inmiddels ook interesse hebben getoond in de Asser aandelen. Dat de Friese Stichting met die aandelen erbij zich verder ook verplicht tot investeren in het vliegveld, dat is een misvatting. De Friese BV 'brengt kennis en kunde in', zo is de reactie. "Geld erin steken, is niet ons plan", zo zei bestuursvoorzitter Jorrit Volkers bij de overname van de Groninger aandelen. Voor de Asser aandelen zal hetzelfde gelden.

Lees ook:

Deel dit artikel: