Geen fietspad over ecoduct bij Zuidwolde

Jarenlang is er voor niets nagedacht over de mogelijkheid een fietspad over ecoduct 't Stiggeltie aan te leggen. De gemeente De Wolden zegt niet te hebben geweten dat stichting Het Drentse Landschap de juridische zeggenschap over het ecoduct heeft. En het Drentse Landschap verkondigt al jaren dat het tegen het plan is, omdat het ecoduct bedoeld is als wildpassage.

Scholieren uit Zuidwolde die in Dedemsvaart naar school gaan passeren de N48 nu twee keer per dag via een relatief smal verkeersviaduct. Omdat daar vrij veel verkeer over gaat, waaronder veel vrachtwagens en landbouwverkeer, koos de gemeente De Wolden voor de mogelijkheid het brede ecoduct daarnaast te gebruiken voor de aanleg van een fietspad.

Oude fietsbrug

Oud-wethouder Jan ten Kate kwam over die plannen eerder al in aanvaring met gedeputeerde Henk Jumelet. De provincie is namelijk ook al vanaf het begin tegen de aanleg van een fietspad over het ecoduct. Jumelet zei nog wel een goedkope oude fietsbrug te weten die de gemeente De Wolden zou kunnen gebruiken. Maar Ten Kate noemde dat voorstel niet realistisch.

Duveltje uit doosje

Pas sinds kort zegt de gemeente nu te weten dat de provincie het ecoduct in erfpacht heeft gegeven aan Het Drentse Landschap. Huidig verantwoordelijk wethouder Hilda Mulder: "Dat kwam als een duveltje uit een doosje. Voor ons is het heel teleurstellend. Het adviesbureau dat verschillende oplossingsvarianten heeft uitgewerkt had niet de opdracht om naar de juridische mogelijkheden te kijken."

De Wolden heeft nog tussenoplossingen aangedragen, zegt wethouder Mulder. Zo zou het fietspad op het ecoduct goed afgeschermd worden om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Daarbij zou het in eerste instantie om een periode van 15 jaar kunnen gaan. Want dan zou bij een verdubbeling van de N48 daarna een aparte fietsbrug kunnen worden gebouwd. Maar ook dat kon niet op instemming van het Drentse Landschap of de provincie rekenen.

Tellingen

De Natuurwerkgroep Zuidwolde toonde eerder met tellingen al aan dat het aantal wildpassages op dit ecoduct hoog ligt. Ook al vormt het geen verbinding tussen het Dwingelderveld en de Sallandse Heuvelrug doordat de ecologische hoofdstructuur hier niet is voltooid. Nu verbindt het alleen het Reestdal met de bossen bij Hollandscheveld. Desondanks zijn er veel dieren geteld, onder andere met wildcamera's. De tellingen vallen veel hoger uit dan het aantal passages op ecoduct Suthwalda een paar kilometer verderop, waar wel een fietspad op ligt.

De wethouder blijft het antwoord schuldig op de vraag of er niet in een vroeg stadium al door provincie en het Drentse Landschap is aangegeven dat de gemeente niets kon afdwingen. "Maar we gaan niet alsnog proberen de aanleg juridisch af te dwingen. Een mede-overheid onteigenen, zover willen we niet gaan. We hebben elkaar nog vaker nodig."

'Wonderlijk verhaal'

Sonja van der Meer van het Drentse Landschap noemt de uitleg van de gemeente wonderlijk. "De gemeente zat er zelf bij aan tafel toen in 2018 de erfpachtconstructie werd afgesloten. De gemeente is bij alle gesprekken daarover geweest. Bovendien heeft het ecoduct een natuurstatus en dat kun je niet zomaar veranderen. We hebben steeds aangegeven dat het niet kon." Wethouder Hilda Mulder spreekt die gang van zaken tegen. "We hebben alleen bij de overdracht van de gronden rondom de N48 aan tafel gezeten. Van het ecoduct wisten we dat niet."

De gemeente De Wolden wil het dossier nu afsluiten en heeft de knoop doorgehakt. De optie fietspad op ecoduct gaat niet door. De aanleg van een speciale fietsbrug is te duur; dat zou zeker een miljoen euro kosten. Blijft over de aanleg van rode fietsstroken op het bestaande viaduct, met verkeersremmers aan beide kanten vóór het viaduct. En dat was vanaf het begin, al was het toen dan misschien tijdelijk, een goedkope oplossing voor het bevorderen van de verkeersveiligheid geweest.

Lees ook: