Provincie blijft investeren in kennis over krimp

De drie noordelijke provincies willen ook de komende vijf jaar meer weten over de gevolgen van krimp. Daarom maken zij onderzoek mogelijk van bijzonder hoogleraar Bettina Bock van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zij buigt zich over de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in krimpgebieden.

De zogeheten bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland, dat in 2015 is begonnen aan de RUG, richt zich volgens de provincie Drenthe op de toenemende verschillen tussen regio's, brede welvaart en levensgeluk. Daarnaast wordt gekeken naar initiatieven zoals vernieuwingen in de zorg.

De bevolking van Drenthe verandert

De provincie laat weten dat de bevolking van Drenthe de komende jaren verandert - er worden minder kinderen geboren en in enkele gebieden wonen straks minder mensen - en dat dit haar aandacht heeft. Gedeputeerde Hans Kuipers geeft aan dat de samenwerking met de Rijksuniversiteit 'van grote waarde' is voor Drenthe. "Bijzonder hoogleraar Bettina Bock gaf ons de afgelopen jaren inzicht in ontwikkelingen en trends op het gebied van bevolkingsdaling en leefbaarheid en levert een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijke debat hierover", zegt hij.

In Friesland en Groningen is een aantal krimpregio's, in Drenthe gaat het om zogeheten 'anticipeerregio's'. Dat zijn regio's waar krimp verwacht wordt. Bevolkingsdaling, zegt de provincie, zorgt voor uitdagingen op het gebied van onder andere leefbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid en de woningmarkt.

Deel dit artikel: