Basisscholen in Tynaarlo hebben te weinig lokalen

Basisscholen in de gemeente Tynaarlo groeien en dus is er op meerdere scholen een tekort aan lokalen.

OBS het Oelebred in Tynaarlo, de Mariaschool en OBS De Veenvlinder beiden in Eelde. Het zijn slechts voorbeelden van scholen die te weinig ruimte hebben, vindt de gemeenteraad van Tynaarlo. Het Oelebred heeft al eerder aangegeven bij de gemeente dat het leerlingenaantal groeit.

Vijf lokalen voor zes groepen

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces spreekt de raad er uitgebreid over. De PvdA en GemeenteBelangen vinden het van groot belang dat de school Het Oelebred aan het begin van komend schooljaar een extra schoollokaal heeft. Eind februari dit jaar is een aantal raadsleden en wethouders op bezoek geweest bij de school en werden ze geconfronteerd met de capaciteitsproblemen.

Zes groepen kregen les, maar er waren slechts vijf lokalen beschikbaar. "Voor de zesde groep wordt gebruik gemaakt van het speellokaal van de kleuters. Dat lokaal kan daardoor niet meer voor zijn eigenlijke functie gebruikt worden. Een speellokaal is een verplichte en noodzakelijke voorziening, gericht op de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kleuters. Die is essentieel voor hun cognitieve ontwikkeling", zo schrijven de partijen in een motie aan de raad.

Gelijke monniken, gelijke kappen

Een nieuw lokaal voor Het Oelebred zou zo'n 140.000 euro kosten en PvdA en Gemeentebelangen willen dit geld naar voren halen, zodat het nieuwe lokaal al vanaf komend schooljaar in gebruik genomen kan worden. Maar als deze school geld krijgt van de gemeente, moeten de andere scholen waar ook een tekort heerst ook geld krijgen. Gelijke monniken, gelijke kappen, meent CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp. Ook partijleider van Leefbaar Tynaarlo, Jurryt Vellinga, is het met hem eens. "Als je nu geld doneert aan een school, dan kunnen andere scholen ook komen."

Nieuw lokaal

Uiteindelijk besluit PvdA'er Anneke Lubbers die zich samen met Ad Wouterson van Leefbaar Tynaarlo en Willem van der Meij van GroenLinks hard maakte voor de leerlingen, de motie niet in te dienen. Het Oelebred trok al eerder aan de bel en dankzij een toetsing staat een extra lokaal al op de planning. Dat lokaal kan er volgens wethouder Pepijp Vemer op 1 januari 2021 staan.

Wat er nu met de andere scholen gaat gebeuren waar ook zo'n tekort is, is nog de vraag. Vanaf het nieuwe schooljaar ziet het aantal leerlingen van de scholen er weer anders uit. Zijn er meer kinderen bijgekomen in de laagste klassen dan dat er uitgestroomd zijn in groep acht? Of is het tegenovergestelde het geval? Waar het nu druk is, kan het al snel weer krimpen.

Meer over dit onderwerp:
tynaarlo vries gemeenteraad jaarcijfers
Deel dit artikel: