PvdA Westerveld: 'Investeer nu in woningbouw in de gemeente'

Als het aan de PvdA in de gemeente Westerveld ligt, wordt nu werk gemaakt van woningbouw in de gemeente. Daarvoor moeten bij dorpen geschikte plekken worden gezocht voor nieuwbouw. De partij diende dinsdag daar een motie over in tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Westerveld maakt een financieel moeilijke periode door. De gemeente heeft voor het tweede jaar op rij een tekort. Afgelopen jaar zo'n 1,7 miljoen euro. En dat tekort loopt de komende jaren op als er niets gedaan wordt.

En dus kan de gemeente niet anders dan zuinig aan doen en verschillende plannen even parkeren. De politiek praat over de verhoging van de toeristenbelasting en de OZB als inkomstenbron.

Toeristen betalen mee aan tekort

De gemeenteraad besloot na veel gesteggel met een meerderheid om de toeristenbelasting voor het komend jaar te verhogen naar 1,35 euro per persoon per nacht. Wethouder Jelle de Haas had de raad ook gevraagd om een besluit hierover te nemen om de recreatieondernemers duidelijkheid te geven.

Eigenlijk was het de bedoeling om met de verhoging van de belasting te wachten tot een onderzoeksrapport over toeristenbelasting in Drenthe door het Recreatieschap Drenthe klaar was. Dit rapport laat, vanwege de coronacrisis, op zich wachten.

Over verdere bezuinigingen wordt pas eind van het jaar gesproken tijdens de behandeling van de begroting voor 2021. Volgens wethouder Klaas Smidt is niet duidelijk hoe het financieel zal lopen. De gemeente krijgt van het Rijk compensatie vanwege coronamaatregelen, maar hoe groot die compensatie is, zal moeten blijken.

Anders vertrekken ze

Volgens fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA is nu het moment om meer te doen aan nieuwbouw. Dankzij het 'nieuwe' thuiswerken vanwege de coronacrisis, wordt duidelijk dat het niet meteen nodig is om in de buurt van je werk te gaan wonen. Westerveld heeft nog ruimte volgens de partij. Bovendien is er vraag, maar zoeken mensen hun heil nu ergens anders, omdat Westerveld geen bouwmogelijkheden heeft.

Ook gaat het de krimp van dorpen tegen. "De leefbaarheid van de dorpen is gebaat bij het scheppen van meer woonmogelijkheden", zo zegt de partij. "Te veel mensen verhuizen naar elders, omdat er in de eigen gemeente geen passende woning beschikbaar is."

Het gaat volgens de partij vooral om woningen voor starters, senioren en kleine gezinnen. Wel moeten het energiezuinige huur- en koopwoningen zijn in het lagere segment.

Steun voor de bouw

De gemeente wordt opgeroepen om samen met dorpsverenigingen op zoek te gaan naar mogelijkheden. Deze locaties moeten nu bouwrijp gemaakt worden. Daarmee kan bij vraag snel een bouwvergunning worden afgegeven. "Het is ook een middel om als gemeente te investeren in een periode van economische teruggang als gevolg van de coronacrisis."

Als deze nieuwe bouwlocaties klaar zijn en braak liggen, dan zouden daar tijdelijke natuurgebieden van gemaakt moeten worden. Het college van Westerveld wordt opgeroepen om werk te maken van woningbouw en een plan te maken hiervoor.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft de motie omarmt. Wel vroeg fractievoorzitter Renate Masselink van de VVD om niet alleen te kijken naar woningbouw in het lagere segment, maar ook naar het middensegment en duurdere huizen. Want ook aan deze woningen is behoefte volgens de VVD.

Meer over dit onderwerp:
economie woningbouw PvdA Westerveld voorjaarsnota
Deel dit artikel: