Onderzoek bodemdaling Nieuw-Amsterdam start in september

In september start de gemeente Emmen, samen met waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe met het grootschalige onderzoek naar de bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omgeving.

Vertraging

Aanvankelijk zou het onderzoek al in maart starten en in het najaar klaar zijn, maar het onderzoek liep flinke vertraging op doordat de voorbereidingen veel meer tijd kostten dan de gemeente aanvankelijk dacht. Vervolgens zorgde de coronacrisis nog voor extra vertraging.

Vanaf 2019 zijn er tientallen meldingen gedaan van schade aan woningen als gevolg van bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omgeving. Met het onderzoek moet een antwoord komen op de vraag wat de oorzaak is voor de bodemdaling. Maar ook of er in de toekomst nog verdere bodemdaling te verwachten is.

Wethouder René van der Weide hoopt dat het onderzoek duidelijkheid geeft voor de inwoners van Nieuw-Amsterdam en omgeving: "We gaan een tiental woningen onderzoeken om te kijken hoe het komt dat er schade zit in die woningen en of er een verband is tussen bodemdaling en de schade. Dus we onderzoeken niet alleen de grond of het waterpeil in het gebied."

Groter gebied?

De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken. "Veen zit natuurlijk op verschillende plekken in onze gemeente maar we hebben voor dit gebied gekozen omdat hier de meeste meldingen vandaan zijn gekomen. We hopen dat dit resultaten gaat opleveren en dan moet je kijken of het zich alleen specifiek daar in Nieuw-Amsterdam voordoet of dat er een component in dat waarmee je iets moet in de rest van de gemeente", aldus de wethouder.

Informatiebijeenkomst

In de zomer begint de aanbesteding voor het onderzoek. Wanneer bekend is welk bedrijf het onderzoek gaat uitvoeren, organiseren gemeente, provincie en waterschap een informatiebijeenkomst. Het onderzoek start in september, de uitkomsten worden verwacht in het voorjaar van 2021.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Nieuw-Amsterdam bodemdaling
Deel dit artikel: