Provinciale Staten: kabinet moet snel werk maken van financiële nood gemeenten

Het kabinet moet nu snel met een structurele oplossing komen voor de slechte financiële situatie van Drentse gemeenten. Dat willen Provinciale Staten (PS). Veel gemeenten komen al miljoenen tekort, maar door de coronacrisis verslechtert de financiële situatie in een snel tempo.

Daarover is Statenbreed een motie aangenomen tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2020 van de provincie.

De Partij voor de Dieren nam het initiatief voor de motie. Fractievoorzitter Thea Potharst moest van PvdA fractievoorzitter Hendrikus Loof de inhoud wel aanpassen wilden de socialisten meegaan. Dus knutselden beide partijen samen een nieuwe motie in elkaar die op steun van alle partijen kon rekenen. Potharst: "De financiële positie van Drentse gemeenten verslechtert nu nog sneller als gevolg van de coronacrisis. Steeds meer gemeenten zien zichzelf gedwongen fors op hun maatschappelijke taken te bezuinigen of die soms zelfs helemaal te schrappen. Brandbrieven van Gedeputeerde Staten (GS) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) hebben niet geholpen"

De nood is hoog

"De nood is hoog. Gemeenten krijgen echt veel te weinig geld van het Rijk voor de uitvoering van hun zorgtaken, we worden nog steeds geconfronteerd met oplopende bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds en de extra kosten die op gemeenten afkomen door corona maken de situatie er niet beter op", aldus Klaas Smid, burgemeester van de gemeente Noordenveld en portefeuillehouder financiën van de Vereniging van Drentse Gemeenten. "Er moet boter bij de vis, bezuinigingen moeten stoppen en er moet structureel meer geld beschikbaar komen voor gemeenten."

PS en GS zijn dat met hem eens. Smid: "Al meerdere malen hebben de gemeenten samen met de provincies hun slechte financiële positie onder de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer. Tot nu toe zonder succes. Morgen voeren de Nederlandse gemeenten daarom opnieuw gezamenlijk actie."

Morgen naar Den Haag

Samen met andere gemeenten in Nederland hebben alle Drentse gemeenten hun situatie beschreven in een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën en de Tweede Kamer. Deze brieven worden morgen voorafgaande aan het Algemeen Overleg over de gemeentefinanciën van de Tweede Kamer aangeboden aan de Kamercommissie.

Vanuit Drenthe zijn verschillende wethouders aanwezig bij een protestactie in Den Haag voorafgaande aan dit overleg. Harmke Vlieg uit Assen is een van de sprekers tijdens deze actie in Den Haag. Ze roepen de ministers en de Tweede Kamer onder andere op tot:

1. Structureel meer geld beschikbaar stellen voor de uitvoering van zorgtaken.

2. De bezuinigingen op het gemeentefonds stoppen. (Vanaf 2015 hanteert het Rijk een korting op het gemeentefonds vanuit de gedachten dat gemeente moesten opschalen en samenvoegen. Ondanks dat het idee dat gemeenten groter moeten worden is losgelaten hanteert het Rijk nog wel de korting die daarvoor is ingesteld.)

3. Gemeenten compenseren voor de extra kosten en minder inkomsten door corona.

4. Een nieuwe verdeling van het gemeentefonds pas toe passen wanneer er meer geld door het Rijk beschikbaar is gesteld.

Thea Potharst, Partij voor de Dieren (Rechten: Provincie Drenthe)

Hendrikus Loof, Statenlid PvdA (Rechten: Provincie Drenthe)

Deel dit artikel: