Lelylijn goedkoper dan versnellen bestaand spoor, noorden wil beiden

Uit het onderzoeksrapport dat werd geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat de Lelylijn sneller, rendabeler en goedkoper is dan het versnellen van het huidige spoortracé tussen Groningen en Zwolle.

Met een geschatte investering kost de Lelylijn 5,3 miljard euro. Dat is zo'n twee miljard euro minder dan de geschatte investeringen in het huidige tracé. Ook is de nog te bouwen Lelylijn minstens 40 minuten sneller dan het versnelde huidige tracé. Cijfers over vervoerswaarden laten een positief beeld zien met dagelijks 10.000 extra reizigers en een kostendekkende exploitatie.

Steun van Drenthe

De provincie Drenthe gaf haar steun aan de Lelylijn, in ruil voor steun voor een versnelde verbinding tussen Groningen en de Randstad via Zwolle over bestaand spoor. Doel is een half uur sneller in 2030. De drie noordelijke provincies blijven samen optrekken voor zowel de realisatie van de Lelylijn als de verbetering en versnelling van bestaand spoor tussen Groningen/Leeuwarden en de Randstad zo blijkt uit een pittige reactie van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) op het onderzoek.

Gedeputeerde Cees Bijl: "Uit het onderzoek blijkt ook dat er over bestaand spoor relatief makkelijk een kwartier tijdswinst te behalen is, dat is al de helft van het half uur sneller dat we willen in 2030. Er is vervolgonderzoek nodig om de kosten en gevolgen van die andere helft (kwartier) goed te kunnen vergelijken met een nieuwe Lelylijn."

Tegen Provinciale Staten zei Bijl zojuist: "Er er is nog een verdiepingsslag nodig om tot conclusies te komen. Los daarvan: het hele noorden wil ook een hogere treinfrequentie tussen Zwolle - Groningen en Zwolle - Leeuwarden. En de bottleneck Zwolle - Meppel moet aangepakt worden, als daar wat gebeurt zit het hele noorden qua spoor op slot." Daarvoor kan de Lelylijn dus mede een oplossing zijn, maar ook dan is spoorverdubbeling tussen Meppel en Zwolle nodig i.v.m. de forse reizigersstromen op dat traject.

Bijl: "Uit het onderzoek blijkt dat één van de alternatieven af valt: een bus. Daar zijn we als noorden niet rouwig om, een bus is geen verbetering van de ov-verbindingen."

SNN: Meer onderzoek echt nodig

"Ook missen we in het onderzoek varianten van de Lelylijn met een snelle, conflictvrije en overstapvrije verbinding met Leeuwarden en Assen. In de uitwerking van de OV-varianten over bestaand spoor en over gedeeltelijk nieuw spoor, is onvoldoende duidelijk wat de consequenties zijn voor het gebied tussen Zwolle en Emmen, zowel vervoerskundig als economisch en ruimtelijk. Ook is voor de zuivere vergelijking van belang dat de reizigersaantallen op bestaand spoor en hun herkomst bestemming goed in kaart zijn gebracht. Tot slot missen we inzicht in de effecten van veranderende reizigersstromen tussen de bestaande en eventueel nieuwe verbindingen van het reizigersvervoer" reageren de drie noordelijke provincies scherp.

Werken in Amsterdam, wonen in Groningen gaat niet gebeuren

MKB Noord en VNO-NCW zijn blij met de uitkomst van het rapport, maar of de Lelylijn er daadwerkelijk gaat komen moet nog blijken. "Dit is natuurlijk een prachtige uitkomst van het onderzoek. De resultaten spreken zich namelijk duidelijk uit voor een investering in de Lelylijn", zegt directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor.

Eén van de redenen dat er naar gekeken werd, is omdat men graag wil weten wat de totale lengte van de reis Amsterdam - Groningen zou zijn. Dat is één uur en veertig minuten, waar dat met het huidige tracé twee uur en twintig minuten is.

De bedoeling is dat mensen in Groningen gaan wonen, om daar de economie een boost te geven, en mensen in Amsterdam gaan werken, om daar het huisvestingsprobleem op te lossen. Maar volgens het onderzoek gaan beiden niet gebeuren door aanleg van de Lelylijn omdat de afstand tussen Groningen en de Randstad te groot is. Een conclusie die jaren geleden ook al werd getrokken na onderzoek over de destijds afgeschoten Zuiderzeelijn.

Lelylijn niet internationaal bekeken

"De Lelylijn heeft internationale potentie als onderdeel van een hoogwaardige verbinding Rotterdam/Amsterdam Groningen Bremen/Hamburg Scandinavië. Zeker gezien de verdere internationalisering, de Klimaat-afspraken en de versnelde verduurzaming van ons vervoer in het postcoronatijdperk. In het kansenonderzoek worden die kansen voor de Lelylijn afgeschreven. Dat lijkt onterecht en achterhaald. Internationale verbindingen vragen om nationale beslissingen. In dat kader is nader onderzoek van het potentieel van de Lelylijn als onderdeel van de vliegtuig vervangende spoorverbinding Randstad Bremen/Hamburg Scandinavië juist gewenst"zo schrijven de drie noordelijke provincies in hun pittige reactie op het onderzoek.

Meer over dit onderwerp:
spoor Lelylijn
Deel dit artikel: