Zorgaanbieder Take Care onder vergrootglas na miljoenenclaims

Thuiszorgorganisatie Take Care heeft miljoenenclaims gekregen van de gemeente Almelo en zorgverzekeraar Menzis. Ook bij Drentse gemeenten ligt de organisatie nu onder een vergrootglas.

Gemeenten De Wolden en Hoogeveen hebben een contract tot eind 2021 bij het Almelose zorgbureau Take Care V&R Thuiszorg. De gemeenten hebben een ambtelijke samenwerking (SWO). "We hebben vanuit team Toezicht Wmo een onderzoek lopen naar Take Care op het vlak van de kwaliteit van de geleverde zorg", laat een woordvoerder van de SWO weten.

"Aan dit onderzoek heeft Take Care goed meegewerkt. Wel zijn er wat verbeterpunten geconstateerd en is er vanuit de gemeenten gestuurd op een verbeterplan van de zijde van Take Care." Omdat het onderzoek nog loopt willen de gemeenten inhoudelijk niet ingaan op de verbeterpunten.

Miljoenenfraude

Journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money meldt dat de gemeente Almelo 2,1 miljoen euro terugeist van Take Care. De extreem hoge winsten zijn volgens de gemeente het gevolg van zorgfraude bij het bedrijf dat vooral zorg verleent aan cliënten met een migratieachtergrond. Er zou amper gekwalificeerd personeel werken en van toezicht is nauwelijks sprake.

De gemeente Almelo concludeert dat er betaald is voor zorg die niet geleverd is. Take Care ontkent dat, maar de rechter gaf gemeente Almelo gelijk. Zorgverzekeraar Menzis eist 1,3 miljoen euro terug.

Belangstelling

Gemeenten De Wolden en Hoogeveen volgen het conflict 'met belangstelling'. Voordat ze op de hoogte waren van de situatie bij Almelo en Menzis was er al een eigen onafhankelijk onderzoek gestart.

Vier inwoners uit de gemeenten maken gebruik van de diensten van Take Care. Volgens een woordvoerder herkennen de gemeenten de problematiek, zij het in mindere mate. "De zorgzwaarte van de inwoners die vanuit onze gemeenten zorg genieten bij Take Care verschilt ten opzichte van Almelo en uiteraard van een zorgverzekeraar als Menzis (andere wet als uitgangspositie)", laat ze weten.

"De inwoners hier hebben alleen dagbesteding en bij Almelo maken de inwoners ook gebruik van individuele begeleiding." Die optie is er volgens het contract in De Wolden en Hoogeveen ook, alleen wordt er op dit moment door niemand gebruik van gemaakt.

Meppel

In Drenthe heeft ook Meppel een contract tot eind 2021 met Take Care. In de gemeenteraad zijn over die samenwerking inmiddels vragen gesteld. De gemeente is bezig met de beantwoording daarvan en wil er verder nog niks over zeggen.

Deel dit artikel: