Provinciale Staten willen zonnepanelen op daken, niet op de grond

Provinciale Staten (PS) willen het aantal zonneparken op de grond zo klein mogelijk houden. Om dat te bereiken moeten Gedeputeerde Staten hier afspraken over maken met gemeenten en het desnoods hard dichttimmeren in de Provinciale Omgevingsverordening. Tegelijk willen PS dat zonnepanelen juist wel op veel meer daken komen.

Daken voor energie, grond voor voedsel

Een forse meerderheid van PS steunt een motie van de VVD om er snel werk van te maken. VVD-statenlid Karin Zwaan: "We moeten voorkomen dat initiatiefnemers van grote zonneparken de makkelijkste weg kiezen en ze op land neer zetten. Dat is een te grote aantasting van ons landschap. De daken zijn voor energie, de grond is voor voedsel."

Ook boerenorganisatie LTO Noord wil dat. Volgens de VVD zijn voormalige vuilstortplaatsen en industrieterreinen wel goede locaties voor zonnepanelen op het land. Evenals oude zandwinplassen en grond bij snelwegen.

Kunnen gemeenten dit wel handelen?

Alle gemeenten zijn bezig met het opstellen van de Regionale Energie Transitie (RES). Zwaan: "We zien dat gemeenten worstelen met de zonneparken en zonneakkers. We willen ze niet overrulen maar helpen." PS willen dat Gedeputeerde Staten samen met de gemeenten onderzoeken of er juridische sturingsinstrumenten nodig zijn voor zonnepanelen op het land. Als de conclusie is dat het hard in de Provinciale Omgevingsverordening moet worden vastgelegd, dan moet dat maar.

Vijftig procent op daken

Een meerderheid van PS wil al langer dat zonnepanelen eerst op daken komen, dan pas in bebouwde gebieden en als het niet anders kan op landbouwgrond. Dat staat al in de Omgevingsvisie. Maar de Staten zijn bang dat gemeenten hier niet voldoende juridische sturingselementen voor hebben.

Gedeputeerde Henk Brink wil gaan voor 50 procent van alle zonnepanelen op daken. Maar Brink ziet ook wel dat zodra de netwerkcapaciteit van het stroomnetwerk vergroot is, marktpartijen staan te trappelen om grote zonneakkers aan te leggen op relatief goedkope Drentse grond.

Lees ook:

Deel dit artikel: