Komst flexwoningen in Assen valt slecht in buurt: 'Het is allemaal al in kannen en kruiken'

Bewonersavond Groene Dijk/ plannen flexwoningen Assen
Wethouder Cor Staal (CU) beantwoordde de vragen van ondernemers en bewoners. © RTV Drenthe/ Wendy Drent
De komst van een wijkje met 160 flexwoningen aan de Groene Dijk in Assen gaat niet zonder slag of stoot. Er is onrust in de buurt over het flexwijkje, en dan vooral over mogelijke bewoners die er gehuisvest worden. Daarom was er woensdagavond een extra informatieavond. Omwonenden en ondernemers zijn bang dat er ex-verslaafden en ggz-cliënten in de flexwoningen komen, waardoor de veiligheid in het geding komt. De gemeente Assen en Actium bestrijden dat.
De gemeente lanceerde deze zomer met woningcorporatie Actium het plan voor de 160 flexwoningen aan de Groene Dijk. In september viel er bij buurtbewoners en ondernemers van de Groene Dijk en Asserwijk een brief in de bus waarin deze plannen werden gedeeld. Dit viel bij veel mensen niet in goede aarde. "Waarom zijn we zo laat bij deze plannen betrokken?" was een prangende vraag die op deze tweede bewonersavond werd gesteld.
Al snel werd duidelijk dat de tientallen aanwezigen geen behoefte hadden aan een gesprek bij diverse opgestelde statafels waarbij slechts plek zou zijn voor een paar mensen. Een bewoner gaf aan dat er juist behoefte is om gezamenlijk met elkaar samen in gesprek te gaan zodat ook goed inzichtelijk wordt hoe over de plannen wordt gedacht.

'160 woningen te veel'

Ondernemer Jantinus Reinders van Kozijnbeheer Nederland snapt niet waarom het bedrijventerrein ineens woongebied moet worden: "Het terrein aan de Groene Dijk is een bedrijventerrein met plek voor 40 bedrijven. Nu willen jullie hier 160 woningen gaan bouwen." Hij maakt zich vooral zorgen wat dit voor de bereikbaarheid van zijn bedrijf betekent. Wethouder Cor Staal (CU) benadrukt dat er een groot probleem is op de woningmarkt. Er moeten snel huizen bij. "Dit terrein aan de Groene Dijk is zeer geschikt, want het is al bouwrijp. Rioleringen liggen er al, er zijn nutsvoorzieningen. Dat is goed voor de snelheid."
"Maar 160 woningen zijn er gewoon te veel", klonk er verontwaardigd uit de zaal. Dat dit aantal niet naar beneden wordt bijgesteld werd in de loop van de avond duidelijk.

'Komen hier ex-verslaafden?'

Bewoners zijn vooral bang voor de komst van probleemgroepen in de flexwoningen, zoals ex-verslaafden en mensen met een psychiatrische achtergrond. Manager Rob Hoogeveen van Actium gaf aan dit 'pertinent onjuist is'. "De doelgroep die we voor ogen hebben kun je vergelijken met hoe een gemiddelde volksbuurt eruit ziet. Een gemêleerde groep bewoners." Met extra aandacht voor starters, spoedzoekers die bijvoorbeeld net zijn gescheiden en dringend op zoek zijn naar woonruimte, maar ook voor statushouders.
De gemeente Assen heeft onlangs een lucratieve deal met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gesloten. De stad krijgt 12,5 miljoen euro aan Rijksgeld voor de aanschaf van 96 flexwoningen. De druk op asielopvang is zeer hoog, en de deal moet zorgen voor snellere plekken voor statushouders. Assen verplicht zich daarmee dat er jaarlijks 48 huizen voor statushouders in Assen vrijkomen, maar dat zijn niet per se de flexwoningen aan de Groene Dijk. Volgens wethouder Staal heeft de gemeente in de overeenkomst met het COA bedongen dat Assen zelf bepaalt welke huizen geschikt zijn.
Flexwoningen Assen
De schets voor de flexwoningen aan de Groene Dijk © RTV Drenthe / Wendy Drent

'Alles al in kannen en kruiken'

Veel bewoners en ondernemers ergeren zich eraan dat ze zo laat bij de plannen zijn betrokken en dat ze weinig inspraak hebben. "Alles is dus al in kannen kruiken", gaf een bewoner aan. "We krijgen opeens een brief in de bus met uitgebreide tekeningen. Het ziet er echt naar uit dat de gemeente en Actium hier al veel langer mee bezig zijn."
Hoogeveen deed een poging het wantrouwen weg te nemen. "Pas in juni 2023 hebben wij het eerste overleg met de wethouder hierover gehad." Een andere bewoner gaf aan dat dit wel opvallend is, omdat er eerder al groen op de beoogde bouwlocatie is weggehaald en kleine houten paaltjes in de grond zijn geslagen. Het kadaster gebruikt deze paaltjes om erfafscheidingen in beeld te brengen.
Een andere ondernemer vraagt de gemeente en Actium met klem om beter en eenduidiger te informeren. Bij de vorige bewonersbijeenkomst werd gezegd dat mensen tijdelijk in de flexwoningen zullen verblijven, ongeveer 2,5 jaar, om door te stromen naar een andere woning. Nu is daar geen sprake meer van. Ze blijven er langer wonen, zo is de bedoeling.

Meer mensen, hoger veiligheidsgevoel

Een andere bewoonster bij de Groene Dijk benadrukt dat ze juist ook voordelen ziet. Ze loopt er iedere avond met haar hond en het is een 'donker hoekje'. Ze vindt het daarnaast ook belangrijk dat niemand wordt uitgesloten en iedereen een tweede kans verdient. Ook ex-verslaafden, of ex-gedetineerden.
De gemeenteraad van Assen moet nog besluiten of de flexwoningen er komen, maar wethouder Staal gaf aan dat het college de omgevingsvergunning voor de bouw binnenkort gaat indienen. Het huidige bestemmingsplan laat deze bouwplannen trouwens niet toe, waardoor er nog een wijziging moet komen. Daartegen kan bezwaar worden gemaakt. Verwachting is dat de bouw de tweede helft van volgend jaar kan beginnen.

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.