Provincies vragen om andere aanpak van volgende kabinet

Formatiegesprekken
PVV, VVD, NSC en BBB onderhandelen over een nieuw kabinet © ANP
De provincies roepen het volgende kabinet op om een andere koers te gaan varen. Zo willen ze de problemen in het landelijk gebied zo snel mogelijk oplossen, in ruil voor een steviger beleid, financiële zekerheden en perspectief voor ondernemers vanuit het Rijk.
Dat hebben de twaalf provincies binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) vastgelegd. De afgelopen maanden kwam er steeds meer kritiek vanuit de provincies. Afgelopen zomer leverden ze hun plannen aan voor het Provinciale Programma Landelijk Gebied (PPLG). Hierin beschrijven ze hoe de doelen voor water, natuur, klimaat en stikstof gehaald moeten worden. Ze vinden dat het Rijk veel van ze vraagt, maar weinig teruggeeft. Zo is het niet duidelijk hoe de provinciale plannen betaald gaan worden.

Hogere drempelwaarde stikstof

"De nieuwe kabinetsformatie biedt een kans om de samenwerking tussen Rijk en provincies met betrekking tot de opgaven voor het landelijk gebied te vernieuwen en te verbeteren", zegt de Friese gedeputeerde Femke Wiersma, binnen het IPO voorzitter van de bestuurlijke adviescommissie landelijk gebied.
De provincies doen nu een aanbod aan de vier partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) die aan het onderhandelen zijn over een kabinet. Zodra de nieuwe regering gevormd is, willen de provincies wederzijdse afspraken maken en die binnen een half jaar vastleggen in een bestuursakkoord. Zo willen de provincies een hogere, wetenschappelijk vastgesteld drempelwaarde voor stikstof, waarmee de vastgelopen vergunningverlening voor PAS-melders weer op gang zou moeten komen.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.