Wegen tussen Dalen en Coevorden aangepakt

Drie belangrijke verbindingswegen tussen Dalen en Coevorden worden na de zomer aangepakt. Het gaat om De Loo, Looweg en De Bente.

De gemeente Coevorden heeft samen met de verkeerswerkgroep Dalen plannen gemaakt om de wegen veiliger te maken. Zo wordt het fietspad van De Loo verbreed, waardoor daar in twee richtingen kan worden gefietst. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden noemt de verbreding 'een flinke verbetering' voor fietsers.

60 kilometer per uur

Daarnaast wordt de rijbaan van De Loo opnieuw bestraat. Ook krijgt de bocht nabij de spoorwegovergang een nieuw ontwerp. Als het werk op deze weg klaar is, geldt er een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Op De Looweg, de verbinding tussen De Loo en de wijk Ballast in Coevorden, worden kruispunten aangepast. Ook hier geldt straks een maximaal toegestane snelheid van 60 kilometer per uur.

Fietsstroken

Ten slotte wordt ook De Bente, tussen de komgrens Dalen en de kruising met Achterbente, aangepakt. De verhoging op de bebouwde grens van Dalen wordt enkele tientallen meters verplaatst richting Dalen. Fietsers kunnen dan volgens de gemeente makkelijker oversteken. De verharde rijbaan wordt smaller gemaakt en krijgt aan beide kanten brede fietsstroken.

Het college van burgemeester en wethouders wil 250.000 euro uittrekken voor de aanpak van de wegen.

Deel dit artikel: